TARVITSEKO VALITUSLANAJAA?
PYYTÄ OIKEUDELLISTA APUA

Lakimiehemme ovat erikoistuneita virkaoikeudessa

tarkistettu Asia selvä.

tarkistettu Henkilökohtainen ja helposti saatavilla.

tarkistettu Omat intressit ensin.

Helposti saavutettavissa

Helposti saavutettavissa

Law & More on saatavilla maanantaista perjantaihin klo 08-00 ja viikonloppuisin klo 22-00

Hyvä ja nopea viestintä

Hyvä ja nopea viestintä

Asianajajamme kuuntelevat tapaustasi ja laativat sopivan toimintasuunnitelman
Henkilökohtainen lähestymistapa

Henkilökohtainen lähestymistapa

Toimintatapamme varmistaa, että 100 % asiakkaistamme suosittelee meitä ja että saamme keskimäärin arvosanan 9.4

Muutoksenhakulakimies

On tavallista, että toinen tai molemmat osapuolet ovat eri mieltä tuomiosta heidän tapauksessaan. Oletko eri mieltä tuomioistuimen tuomiosta? Sitten on mahdollista valittaa tästä tuomiosta muutoksenhakutuomioistuimeen. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan sovelleta siviilioikeudellisiin asioihin, joiden taloudellinen etu on alle 1,750 euroa. Oletteko sen sijaan samaa mieltä tuomioistuimen tuomiosta? Sitten voit silti osallistua oikeudenkäyntiin. Loppujen lopuksi vastapuolesi voi tietysti myös päättää valittaa.

Pikavalikko

Muutoksenhakumahdollisuuksista säädetään Alankomaiden siviiliprosessilain 7 osastossa. Tämä mahdollisuus perustuu periaatteeseen, että tapaus käsitellään kahdessa tapauksessa: ensimmäisessä oikeusasteessa yleensä tuomioistuimessa ja sitten muutoksenhakutuomioistuimessa. Uskotaan, että tapauksen käsittely kahdessa tapauksessa lisää oikeudenmukaisuuden laatua ja kansalaisten luottamusta oikeudenkäyttöön. Valituksella on kaksi tärkeää tehtävää:

• Ohjaustoiminto. Pyydä tuomioistuinta valittamaan muutoksenhakusi tapaukseesi uudelleen ja kokonaan. Siksi tuomioistuin tarkastaa, onko ensimmäisen oikeusasteen tuomari todennut tosiseikat oikein, soveltanut oikein lakia ja onko hän arvioinut oikein. Jos ei, tuomioistuin kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomarin tuomion.
• Uudelleen mahdollisuus. On mahdollista, että valitsit väärän oikeusperustan ensimmäisessä oikeusasteessa, et ole muotoillut lausuntoa riittävän hyvin tai toimittanut lausunnollesi liian vähän todisteita. Tästä syystä täydellisen palautumisen periaatetta sovelletaan muutoksenhakutuomioistuimessa. Kaikkien tosiseikkojen lisäksi voidaan esittää uudelleen tuomioistuimelle tarkistamista varten, mutta myös muutoksenhakijana sinulla on mahdollisuus korjata ensimmäisessä oikeusasteessa tekemäsi virheet. Valituksessa on myös mahdollisuus nostaa vaatimustasi.

Tom Meevis -kuva

Tom Meevis

JOHTOKUMPPANI / ASIANAJA

tom.meevis@lwandmore.nl

Asianajotoimisto sisään Eindhoven ja Amsterdam

Yritysjuristi

"Law & More asianajajat
ovat mukana ja osaavat tuntea myötätuntoa
asiakkaan ongelman kanssa"

Muutoksenhaun määräaika

Jos valitset muutoksenhakumenettelyn tuomioistuimessa, valitus on jätettävä tietyn ajan kuluessa. Jakson pituus riippuu tapauksen tyypistä. Jos tuomio koskee a siviilioikeudessa, sinulla on kolme kuukautta tuomion antamispäivästä valituksen tekemiseen. Pitäisikö sinun käsitellä tiivistelmämenettelyjä ensimmäisessä oikeusasteessa? Tällöin muutoksenhaku tuomioistuimeen koskee vain neljä viikkoa. Tein rikosoikeus harkita ja arvioida tapaustasi? Tällöin sinulla on vain kaksi viikkoa päätöksen tekemisen jälkeen valitus tuomioistuimeen.

Koska muutoksenhakuehdot tarjoavat oikeusvarmuutta, näitä määräaikoja on myös noudatettava tiukasti. Muutoksenhakuaika on siis tiukka määräaika. Eikö tässä määräajassa haeta muutosta? Sitten olet myöhässä, joten sitä ei voida ottaa tutkittavaksi. Ainoastaan ​​poikkeustapauksissa valitus voidaan jättää valituksen määräajan päätyttyä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun valituksen myöhästyminen johtuu tuomarin itsensä syystä, koska hän lähetti päätöksen osapuolille liian myöhään.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

Valitusasianajajamme ovat valmiita auttamaan sinua:

Office Law & More

ValitusMenettelyn

Valituksen yhteydessä perusperiaatteena on, että ensimmäistä oikeusastetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös muutoksenhakumenettelyyn. Valitus aloitetaan siksi a haaste samassa muodossa ja samoilla vaatimuksilla kuin ensimmäisessä oikeusasteessa. Valituksen perusteita ei kuitenkaan ole vielä tarpeen perustella. Nämä perusteet on esitettävä vain kanteluasiakirjassa, jonka kanssa haastetta noudatetaan.

Valitusperusteet ovat kaikki perusteita, jotka valittajan on esitettävä väittääkseen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen riidanalainen tuomio on kumottava. Ne tuomion osat, joita ei ole perusteltu, pysyvät voimassa, eikä niistä enää keskustella muutoksenhaussa. Tällä tavoin valituskeskustelua ja siten laillista käsityötä on rajoitettu. Siksi on tärkeää esittää perusteltu vastalause ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun tuomioon. Tässä yhteydessä on tärkeätä tietää, että ns. Yleinen peruste, jonka tarkoituksena on saattaa riita tuomioon täysimääräisesti, ei voi eikä onnistu. Toisin sanoen: valitusperusteissa on oltava konkreettiset väitteet, jotta toiselle osapuolelle on puolustuksen yhteydessä selvää, mitkä väitteet ovat tarkalleen.

Valituslausunto seuraa puolustuslausunto. Valituksen vastaaja voi puolestaan ​​myös vedota riidanalaiseen tuomioon ja vastata valittajan valitusilmoitukseen. Valitusilmoitus ja vastine päättävät yleensä kantelujen vaihdon muutoksenhaun yhteydessä. Kirjallisten asiakirjojen vaihdon jälkeen ei periaatteessa ole enää sallittua esittää uusia perusteita edes vaatimuksen korottamiseksi. Siksi määrätään, että tuomari ei voi enää kiinnittää huomiota valitusperusteisiin, jotka on esitetty valituksen tai puolustuksen jälkeen. Sama koskee vaatimuksen korottamista. Peruste on kuitenkin poikkeuksellisesti edelleen hyväksyttävä myöhemmässä vaiheessa, jos toinen osapuoli on antanut siihen luvan, valitus johtuu riidan luonteesta tai uusi seikka on syntynyt kirjallisten asiakirjojen toimittamisen jälkeen.

Lähtökohtana seuraa ensin kirjallista kierrosta kuuleminen tuomioistuimessa. Tästä periaatteesta on poikkeus valituksessa: kuuleminen tuomioistuimessa on vapaaehtoista, joten se ei ole yleinen. Siksi useimmat tapaukset ratkaistaan ​​yleensä kirjallisesti. Molemmat osapuolet voivat kuitenkin pyytää tuomioistuinta kuulemaan asiansa. Jos osapuoli haluaa tulla kuulluksi muutoksenhakutuomioistuimessa, tuomioistuimen on sallittava se, ellei erityisissä olosuhteissa ole kyse. Tältä osin kanneperusteita koskeva oikeuskäytäntö on edelleen voimassa.

Viimeinen vaihe valitusmenettelyissä on tuomio. Tässä tuomiossa muutoksenhakutuomioistuin ilmoittaa, onko tuomioistuimen aikaisempi tuomio oikea. Käytännössä voi kestää jopa kuusi kuukautta tai enemmän, ennen kuin osapuolet kohtaavat muutoksenhakutuomioistuimen lopullisen tuomion. Jos valittajan perustelut hyväksytään, tuomioistuin kumoaa riidanalaisen tuomion ja ratkaisee asian itse. Muuten muutoksenhakutuomioistuin loogisesti hyväksyy riidanalaisen päätöksen.

Muutoksenhaku hallinto-oikeudessa

Oletko eri mieltä hallintotuomioistuimen päätöksestä? Sitten voit myös valittaa. Hallinnollista lakia käsiteltäessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että tällöin joudut ensin käsittelemään muita ehtoja. Yleensä on kuuden viikon määräaika siitä, kun hallinnollisen tuomarin tuomio on annettu tiedoksi, jolloin voit tehdä valituksen. Sinun on myös käsiteltävä muita tapauksia, joihin voit kääntyä valituksen yhteydessä. Missä tuomioistuimessa sinun on mentävä, riippuu tapauksen tyypistä:

• Sosiaaliturva- ja virkamieslaki. Sosiaaliturvaa ja virkamiehiä koskevia asioita käsittelee valituslautakunta (CRvB). • Taloudellinen hallintolaki ja kurinpidollinen oikeudenmukaisuus. Muun muassa kilpailulain, postilain, hyödykelain ja telelain yhteyteen liittyvät asiat käsitellään muutoksenhakumenettelyssä elinkeinoelämän valituslautakunnassa (CBb). • Maahanmuuttolaki ja muut asiat. Muut tapaukset, mukaan lukien maahanmuuttoasiat, käsittelee valitusmenettelyssä valtioneuvoston hallinnollinen toimivaltaosasto (ABRvS).

Valituksen jälkeenValituksen jälkeen

Yleensä osapuolet noudattavat muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä ja heidän tapauksensa ratkaistaan ​​sen vuoksi muutoksenhakumenettelyssä. Oletteko kuitenkin eri mieltä tuomioistuimen valituksenalaisesta tuomiosta? Sitten on mahdollista jättää kassaatio Alankomaiden korkeimpaan oikeuteen kolmen kuukauden kuluessa muutoksenhakutuomioistuimen tuomiosta. Tätä vaihtoehtoa ei sovelleta ABRvS: n, CRvB: n ja CBb: n päätöksiin. Loppujen lopuksi näiden elinten lausunnot sisältävät lopullisia tuomioita. Siksi näitä tuomioita ei voida riitauttaa.

Jos kassaatiomahdollisuus on olemassa, on huomattava, että riidan tosiasialliselle arvioinnille ei ole tilaa. Kassaation perusteet ovat myös erittäin rajalliset. Kassaa voidaan kuitenkin nostaa vain siltä osin kuin alemmat tuomioistuimet eivät ole soveltaneet lakia oikein. Se on menettely, joka voi viedä vuosia ja aiheuttaa korkeita kustannuksia. Siksi on tärkeää saada kaikki pois valitusmenettelystä. Law & More auttaa mielellään tässä. Loppujen lopuksi valitus on monimutkainen menettely missä tahansa lainkäyttöalueella, ja siihen liittyy usein suuria etuja. Law & More lakimiehet ovat asiantuntijoita sekä rikos-, hallinto- että siviilioikeudessa ja auttavat mielellään valitusmenettelyissä. Onko sinulla muita kysymyksiä? Ota yhteyttä Law & More.

Haluatko tietää mitä Law & More voi palvella sinua asianajotoimistona Eindhoven ja Amsterdam?
Ota sitten yhteyttä puhelimitse +31 40 369 06 80 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen:
Herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More