työntekijäsi sairas

Voitteko työnantajana kieltäytyä ilmoittamasta työntekijänne sairastavaksi?

Säännöllisesti tapahtuu, että työnantajat epäilevät työntekijöidensä ilmoittavan sairaudestaan. Esimerkiksi siksi, että työntekijä ilmoittaa usein sairaudesta maanantaisin tai perjantaisin tai koska kyseessä on teollisuusriita. Voiko sinun kyseenalaistaa työntekijän sairausraportin ja keskeyttää palkanmaksun, kunnes todetaan, että työntekijä on todella sairas? Tämä on tärkeä kysymys, jota monet työnantajat kohtaavat. Se on myös tärkeä asia työntekijöille. Heillä on periaatteessa oikeus palkkojen maksamiseen jatkamatta mitään töitä. Tässä blogissa tarkastelemme useita esimerkkitilanteita, joissa voit kieltäytyä työntekijän sairausilmoituksesta tai mitä on parasta tehdä epäilystapauksissa.

Sairausilmoitusta ei ole tehty sovellettavien menettelysääntöjen mukaisesti

Työntekijän tulee yleensä ilmoittaa sairaudestaan ​​henkilökohtaisesti ja suullisesti työnantajalle. Työnantaja voi sitten kysyä työntekijältä, kuinka kauan sairauden odotetaan kestävän, ja tämän perusteella voidaan sopia työstä niin, että se ei jää makaamaan. Jos työsopimus tai jokin muu sovellettava määräys sisältää ylimääräisiä säännöksiä sairauden ilmoittamisesta, työntekijän on periaatteessa noudatettava myös näitä. Jos työntekijä ei noudata erityisiä säännöksiä sairauden ilmoittamisesta, sillä voi olla merkitystä kysymyksessä, oletko työnantajana perustellusti kieltäytynyt työntekijän sairausilmoituksesta.

Työntekijä ei itse asiassa ole sairas, mutta raportoi sairas

Joissakin tapauksissa työntekijät ilmoittavat sairaudesta, kun he itse eivät todellisuudessa ole ollenkaan sairaita. Voit esimerkiksi miettiä tilannetta, jossa työntekijäsi ilmoittaa sairastuneen, koska hänen lapsensa on sairas eikä hän voi järjestää lastenhoitajaa. Työntekijäsi ei periaatteessa ole sairas tai työkyvytön. Jos pystyt helposti selvittämään työntekijän selityksestä, että on jokin muu syy kuin työntekijän oma työkyvyttömyys, joka estää työntekijää tulemasta töihin, voit kieltäytyä ilmoittamasta sairastumisesta. Ota tällöin huomioon, että työntekijällä voi olla oikeus onnettomuuslomaan tai lyhytaikaiseen poissaoloon. On tärkeää, että sovit selvästi, minkä lomamuodon työntekijäsi tulee.

Työntekijä on sairas, mutta tavalliset toimet voitaisiin silti suorittaa

Jos työntekijäsi ilmoittaa sairaudesta ja voit keskustelusta päätellä, että sairaus on tosiasiassa olemassa, mutta että se ei ole niin vakavaa, ettei tavanomaista työtä voida tehdä, tilanne on jonkin verran vaikeampaa. Kysymys on sitten työkyvyttömyydestä. Työntekijä on työkyvytön vain, jos hän ei fyysisen tai henkisen vamman vuoksi enää pysty tekemään sitä työtä, jonka hänen on tarkoitus tehdä työsopimuksen mukaan. Voit ajatella tilannetta, jossa työntekijäsi on nyrjähtänyt nilkkansa, mutta jolla on normaalisti jo istuva työtoiminto. Työntekijäsi voisi kuitenkin periaatteessa silti työskennellä. Joissakin tapauksissa ylimääräisiä palveluja on ehkä tarjottava. Järkevin asia on tehdä tästä sopimukset työntekijän kanssa. Jos sopimuksia ei ole mahdollista saavuttaa yhdessä ja työntekijä säilyttää kantansa, jonka mukaan hän ei silti voi työskennellä, on hyvä hyväksyä sairauslomaraportti ja kysyä suoraan yrityksen lääkäriltä tai työterveys- ja työturvallisuuslääkäriltä neuvoa työntekijän sopivuudesta omaan toimintaansa tai sopivaan toimintaan.

Työntekijä on sairas tahallaan tai omasta syystään

Saattaa myös olla tilanteita, joissa työntekijäsi on sairas tahallaan tai omasta syystään. Voit esimerkiksi miettiä tilanteita, joissa työntekijäsi käy kauneusleikkauksessa tai sairastuu liiallisen alkoholinkäytön seurauksena. Lain mukaan sinun ei tarvitse työnantajana jatkaa palkkojen maksamista, jos sairaus johtuu työntekijän tahallisuudesta. Tätä tarkoitusta on kuitenkin tarkasteltava suhteessa sairastua, ja tämä tuskin tulee koskaan olemaan. Vaikka näin onkin, sinun on työnantajana erittäin vaikea todistaa tämä. Työnantajille, jotka maksavat yli laissa säädetyn vähimmäismäärän sairauden yhteydessä (70% palkasta), on viisasta sisällyttää työsopimukseen, että työntekijällä ei ole oikeutta palkan ulkopuoliseen osaan sairauden aikana, jos sairaus johtuu työntekijän omasta syystä tai huolimattomuudesta.

Työntekijä on sairas teollisuusriidan tai huonon arvioinnin vuoksi

Jos epäilet, että työntekijäsi ilmoittaa sairaudesta teollisuusriidan tai esimerkiksi äskettäisen huonon arvioinnin vuoksi, on viisasta keskustella siitä työntekijän kanssa. Jos työntekijäsi ei ole avoin keskusteluun, on järkevää hyväksyä sairausilmoitus ja kutsua välittömästi yrityksen lääkäri tai työterveys- ja työturvallisuuslääkäri. Lääkäri pystyy arvioimaan, onko työntekijäsi todellakin työkyvytön vai ei, ja neuvoo sinua mahdollisuudesta saada työntekijäsi takaisin töihin mahdollisimman pian.

Sinulla ei ole tarpeeksi tietoja sairausraportin arvioimiseksi

Et voi velvoittaa työntekijää tekemään ilmoituksia sairautensa luonteesta tai sen hoidosta. Jos työntekijäsi ei ole asiasta avoin, tämä ei ole syy kieltäytyä ilmoittamasta sairaudestaan. Se mitä voit työnantajana tehdä tässä tapauksessa, on kutsua yrityksen lääkäri tai työterveys- ja työturvallisuuslääkäri mahdollisimman pian. Työntekijän on kuitenkin tehtävä yhteistyötä yrityksen lääkärin tai työterveys- ja työturvallisuuslääkärin tutkimuksen kanssa ja annettava heille tarvittavat (lääketieteelliset) tiedot. Työnantajana voit kysyä, milloin työntekijä odottaa voivansa palata töihin, milloin ja miten työntekijä voidaan tavoittaa, pystyykö työntekijä edelleen tekemään tiettyä työtä ja onko sairauden aiheuttanut vastuullinen kolmas osapuoli .

Oletko epävarma työntekijän ilmoituksesta sairaudesta vai etkö ole varma, onko sinun velvollinen maksamaan edelleen palkkoja? Ota yhteyttä Law & More suoraan. Lakimiehemme voivat antaa sinulle oikeita neuvoja ja tarvittaessa auttaa sinua oikeudenkäynneissä. 

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.