BF Skinner sanoi kerran: "Todellinen kysymys ei ole siitä, ajattelevatko koneet, vaan miettivätkö miehet" ...

BF Skinner sanoi kerran: "Todellinen kysymys ei ole siitä, ajattelevatko koneet vaan miehet". Tämä sanonta on erittäin sovellettavissa itse ajavan auton uuteen ilmiöön ja tapaan, jolla yhteiskunta käsittelee tätä tuotetta. Esimerkiksi on ajateltava itsenäisen auton vaikutusta Hollannin nykyaikaisen tieverkon suunnitteluun. Tästä syystä ministeri Schultz van Haegen tarjosi Alankomaiden edustajainhuoneelle 23. joulukuuta raportin 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Itse ajavat autot, tutkimalla vaikutuksia teiden suunnitteluun'). Tämä raportti kuvaa muun muassa odotusta siitä, että kyltit ja tien merkinnät voidaan jättää pois, suunnitella teitä eri tavalla ja vaihtaa tietoja ajoneuvojen välillä. Tällä tavalla itse ajava auto voi auttaa poistamaan liikenneongelmat.

Jaa: