Todellinen kysymys ei ole siitä, ajattelevatko koneet, vaan ajattelevatko ihmiset

BF Skinner sanoi kerran: "Todellinen kysymys ei ole siitä, ajattelevatko koneet, vaan miettivätkö miehet"

Tämä sanonta soveltuu erittäin hyvin itse ajavien autojen uuteen ilmiöön ja yhteiskunnan tapaan käsitellä tätä tuotetta. Esimerkiksi on alettava miettiä itse ajavien autojen vaikutusta Alankomaiden modernin tieverkon suunnitteluun. Tästä syystä ministeri Schultz van Haegen tarjosi Alankomaiden edustajainhuoneelle 23. joulukuuta raportin 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('' Itseajoavat autot, tutkimalla vaikutuksia teiden suunnitteluun ''). Tässä raportissa kuvataan muun muassa odotusta siitä, että on mahdollista jättää merkit ja tien merkinnät huomiotta, suunnitella teitä eri tavalla ja vaihtaa tietoja ajoneuvojen välillä. Tällä tavalla itse ajava auto voi auttaa poistamaan liikenneongelmia.

Law & More