Muutoksia työlainsäädäntöön

Muutoksia työlainsäädäntöön

Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti eri tekijöiden vuoksi. Yksi on työntekijöiden tarpeet. Nämä tarpeet luovat kitkaa työnantajan ja työntekijöiden välille. Tämä johtaa siihen, että työlainsäädännön sääntöjä on muutettava niiden mukana. 1 alkaen työlainsäädännössä on tehty useita tärkeitä muutoksia. Läpi EU:n direktiivin läpinäkyvistä ja ennakoitavista työehdoista täytäntöönpanolain, työllisyysmallia muokataan läpinäkyviksi ja ennustettaviksi markkinoiksi. Alla on kuvattu muutokset yksitellen.

Ennustettavat työajat

1 alkaen, jos olet työntekijä, jolla on epätyypillinen tai ennakoimaton työaika, sinun tulee sopia viitepäiväsi ja -tunnit etukäteen. Tämä edellyttää myös seuraavaa. Työntekijät, jotka ovat olleet työssä vähintään 2022 viikkoa, voivat hakea työtä ennakoitavissa ja turvallisemmissa työoloissa. Jos yrityksen palveluksessa on alle 26 työntekijää, on kolmen kuukauden kuluessa annettava kirjallinen ja perusteltu vastaus. Jos yrityksessä on yli 10 työntekijää, määräaika on yksi kuukausi. Työnantajalta odotetaan nopeaa vastausta, sillä muuten pyyntö tulee hyväksyä kyselemättä.

Lisäksi työstä kieltäytymisen irtisanomisaikaa muutetaan neljään päivään ennen työn alkamista. Tämä tarkoittaa, että työntekijänä voit kieltäytyä työnteosta, jos työnantaja sitä pyytää alle neljä päivää ennen työn alkamista.

Oikeus maksuttomaan pakolliseen koulutukseen

Jos työntekijänä haluat tai tarvitset osallistumista koulutukseen, työnantajasi on maksettava kaikki koulutuksen kustannukset, mukaan lukien lisäkustannukset opiskelutarvikkeista tai matkakuluista. Lisäksi sinulla on oltava mahdollisuus osallistua koulutukseen työaikana. Uusi asetus 1 kieltää sopia työsopimuksessa opintokustannuslausekkeen pakollisesta koulutuksesta. Tuosta päivämäärästä lähtien näitä sääntöjä sovelletaan myös olemassa oleviin sopimuksiin. Tällöin ei ole väliä, oletko suorittanut opinnot hyvin vai huonosti tai päättyykö työsopimus.

Mitkä ovat pakolliset koulutuskurssit?

Kansallisesta tai eurooppalaisesta lainsäädännöstä johdettu koulutus kuuluu pakollisen koulutuksen piiriin. Mukana on myös työehtosopimuksesta tai oikeusasemaasetuksesta johtuva koulutus. Myös koulutus, joka on toiminnallisesti tarpeellinen tai mahdollistaa jatkoa, mikäli tehtävä vapautuu. Koulutus tai koulutus, joka sinun työntekijänä on suoritettava ammattipätevyyden saamiseksi, ei automaattisesti kuulu pakolliseen koulutukseen. Pääehto on, että työnantaja on järjestelmän mukaisesti velvollinen tarjoamaan työntekijöille tiettyä koulutusta.

Aputoiminta

Aputoiminta on työtä, jota teet työnkuvassasi olevien toimintojen lisäksi, kuten yritysmatkojen järjestäminen tai oman yrityksen pyörittäminen. Näistä toiminnoista voidaan sopia työsopimuksessa, mutta se voidaan myös kieltää. Elokuun 22 alusta lähtien liitännäistoimintaa koskevan lausekkeen käyttäminen edellyttää objektiivista perustetta. Esimerkki objektiivisesta perusteesta on, kun harjoitat toimintaa, joka voi vahingoittaa organisaation imagoa.

Laajennettu tiedonantovelvollisuus

Työnantajan ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu kattamaan seuraavat aiheet. Työntekijälle on ilmoitettava:

 • työsopimuksen irtisanomiseen liittyvä menettely, mukaan lukien vaatimukset, päättymispäivä ja päättymispäivät;
 • palkallisen loman muodot;
 • koeajan kesto ja ehdot;
 • palkka, mukaan lukien määräajat, määrä, osat ja maksutapa;
 • Oikeus koulutukseen, sen sisältö ja laajuus;
 • mistä työntekijä on vakuutettu ja mitkä elimet sitä hallinnoivat;
 • vuokralaisen nimi, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus;
 • työehdot, korvaukset ja kulut sekä yhteydet Alankomaista toiseen EU-maahan siirron yhteydessä.

Ero on ihmisten välillä, joilla on kiinteä työaika ja arvaamaton työaika. Ennakoitavissa työajoissa työnantajan on ilmoitettava työajan pituudesta ja ylityökorvauksesta. Ennalta arvaamattomista työajoista pitää olla tietoinen

 • työajat;
 • palkallisten tuntien vähimmäismäärä;
 • palkka vähimmäistyötuntien lukumäärän ylittäviltä tunneilta;
 • vähimmäiskokousaika (vähintään neljä päivää etukäteen).

Viimeinen muutos työnantajille on, että he eivät enää ole velvollisia nimeämään yhtä tai useampaa työpistettä, jos työntekijällä ei ole kiinteää työpaikkaa. Silloin voidaan ilmaista, että voit vapaasti päättää itse työpaikkasi.

Työntekijänä et voi joutua epäedulliseen asemaan, kun haluat suorittaa jotakin näistä aiheista. Työsopimusta ei siis voida irtisanoa mistään näistä syistä.

Ottaa yhteyttä

Onko sinulla työoikeuteen liittyviä kysymyksiä? Ota sitten rohkeasti yhteyttä asianajajiimme osoitteessa info@lawandmore.nl tai soita meille numeroon +31 (0)40-3690680.

Law & More