Edellytykset perheenyhdistämisen yhteydessä

Edellytykset perheenyhdistämisen yhteydessä

Kun maahanmuuttaja saa oleskeluluvan, hänelle myönnetään myös oikeus perheenyhdistämiseen. Perheiden yhdistäminen tarkoittaa, että aseman haltijan perheenjäsenet saavat tulla Alankomaihin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa määrätään oikeudesta kunnioittaa perhe-elämää. Perheiden yhdistäminen koskee usein maahanmuuttajan vanhempia, veljiä ja sisaria tai lapsia. Aseman haltijan ja hänen perheensä on kuitenkin täytettävä useita ehtoja.

Edellytykset perheenyhdistämisen yhteydessä

Referenssi

Aseman haltijaa kutsutaan myös perheenyhdistämismenettelyssä sponsoriksi. Sponsorin on toimitettava perheenyhdistämistä koskeva hakemus IND: lle kolmen kuukauden kuluessa oleskeluluvan saamisesta. On tärkeää, että perheenjäsenet ovat jo muodostaneet perheen ennen maahanmuuttajan matkustamista Alankomaihin. Avioliiton tai parisuhteen tapauksessa maahanmuuttajan on osoitettava, että parisuhde on kestävä ja yksinomainen ja että se on ollut olemassa jo ennen maahanmuuttoa. Tämän vuoksi aseman haltijan on osoitettava, että perheen muodostaminen oli tapahtunut jo ennen hänen matkaa. Tärkeimmät todistamistavat ovat viralliset asiakirjat, kuten avioliittotodistukset tai syntymätodistukset. Jos aseman haltijalla ei ole pääsyä näihin asiakirjoihin, perhesuhteen todistamiseksi voidaan joskus pyytää DNA-testiä. Perhesuhteen todistamisen lisäksi on tärkeää, että sponsorilla on riittävästi rahaa tukemaan perheenjäsentä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että aseman haltijan on ansaittava laillinen vähimmäispalkka tai prosenttiosuus siitä.

Lisäehdot

Lisäehtoja sovelletaan tiettyihin perheenjäseniin. 18–65-vuotiaiden perheenjäsenten on läpäistävä kansalaisyhteiskunnan peruskoe ennen Alankomaihin tulemista. Tätä kutsutaan myös kansalaisyhteiskunnan vaatimukseksi. Lisäksi avioliittojen osalta, jotka on solmittu ennen kuin aseman haltija on matkustanut Hollantiin, molempien kumppaneiden on täytettävä 18 vuoden alaikäraja. Myöhemmin solmittujen avioliittojen tai naimattomien suhteiden osalta edellytetään, että molempien kumppaneiden on oltava vähintään 21-vuotiaita. vuotiaita.

Jos sponsori haluaa tavata lapsensa, vaaditaan seuraava. Lasten on oltava alaikäisiä, kun perheenyhdistämistä koskeva hakemus jätetään. 18-25-vuotiaat lapset voivat myös olla oikeutettuja perheenyhdistämiseen vanhempiensa kanssa, jos lapsi on aina kuulunut perheeseen ja kuuluu edelleen vanhempien perheeseen.

MVV

Ennen kuin IND myöntää perheen luvan tulla Alankomaihin, perheenjäsenten on ilmoitettava Alankomaiden suurlähetystöön. Suurlähetystössä he voivat hakea MVV: tä. MVV tarkoittaa `` Machtiging voor Voorlopig Verblijf '', mikä tarkoittaa lupaa tilapäiseen oleskeluun. Suurlähetystön työntekijä ottaa hakemuksen jättämisen yhteydessä perheenjäsenen sormenjäljet. Hänen on myös annettava passi ja allekirjoitettava se. Hakemus lähetetään sitten IND: lle.

Suurlähetystöön suuntautuvan matkan hinta voi olla erittäin korkea, ja joissakin maissa se voi olla erittäin vaarallista. Sponsori voi siis myös hakea MVV: tä perheenjäsenensä (perheensä) kanssa IND: ltä. IND suosittelee tätä. Tällöin on tärkeää, että sponsori ottaa perheenjäsenestä passikuvan ja perheenjäsenen allekirjoittaman ennakkotapausilmoituksen. Perheenjäsen julistaa ennakkotapauslausunnolla, ettei hänellä ole rikollista menneisyyttä.

Päätös IND

IND tarkistaa, onko hakemuksesi valmis. Näin on, kun olet täyttänyt tiedot oikein ja lisännyt kaikki tarvittavat asiakirjat. Jos hakemus ei ole täydellinen, saat kirjeen puutteen korjaamiseksi. Tämä kirje sisältää ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja päivämäärän, johon mennessä hakemuksen on oltava täydellinen.

Kun IND on saanut kaikki asiakirjat ja tutkimusten tulokset, se tarkistaa täyttävätkö ehdot. Kaikissa tapauksissa IND arvioi etujen yksilöllisen arvioinnin perusteella, onko olemassa perhe- tai perhe-elämää, johon sovelletaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. Sitten saat päätöksen hakemuksestasi. Tämä voi olla kielteinen päätös. Jos päätös on kielteinen, IND hylkää hakemuksen. Jos olet eri mieltä IND: n päätöksestä, voit vastustaa päätöstä. Tämä voidaan tehdä lähettämällä väitetiedoksianto IND: lle, jossa selität, miksi olet eri mieltä päätöksestä. Sinun on lähetettävä tämä vastalause neljän viikon kuluessa IND: n päätöksen tekopäivästä.

Jos päätös on myönteinen, perheenyhdistämistä koskeva hakemus hyväksytään. Perheenjäsen saa tulla Alankomaihin. Hän voi noutaa MVV: n hakulomakkeessa mainitussa suurlähetystössä. Tämä on tehtävä 3 kuukauden kuluessa myönteisestä päätöksestä, ja usein tapaaminen on tehtävä. Suurlähetystön työntekijä kiinnittää MVV: n passiin. MVV on voimassa 90 päivää. Perheenjäsenen on sitten matkustettava Alankomaihin näiden 90 päivän aikana ja ilmoitettava vastaanottopaikalle Ter Apeliin.

Oletko maahanmuuttaja ja tarvitsetko apua tässä menettelyssä vai onko sinulla kysyttävää tästä menettelystä? Lakimiehemme auttavat mielellään. Ota yhteyttä Law & More.

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.