Vahingonkorvausvaatimus: mitä sinun on tiedettävä?

Vahingonkorvausvaatimus: mitä sinun on tiedettävä?

Perusperiaatetta sovelletaan Alankomaiden korvauslaissa: Jokainen kantaa omaa vahinkoaan. Joissain tapauksissa yksinkertaisesti kukaan ei ole vastuussa. Ajattele esimerkiksi raskauden myrskyjen aiheuttamia vaurioita. Oliko joku aiheuttanut vaurioita? Tällöin vahingon korvaaminen voi olla mahdollista vain, jos henkilöllä on syytä pitää vastuussa. Alankomaiden lainsäädännössä voidaan erottaa kaksi periaatetta: sopimus- ja oikeudellinen vastuu.

Sopimuksen mukainen vastuu

Tekevätkö osapuolet sopimuksen? Silloin ei ole vain tarkoitus, vaan myös velvoite, että molemmat osapuolet täyttävät niissä tehdyt sopimukset. Jos osapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, on olemassa a puute. Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa toimittaja ei toimita tavaroita, toimita ne myöhään tai huonossa kunnossa.

Vahingonkorvausvaatimus: mitä sinun on tiedettävä?

Vain puutteella ei kuitenkaan vielä ole oikeutta korvaukseen. Tämä vaatii myös vastuullisuutta. Vastuullisuutta säännellään Alankomaiden siviililain 6:75 pykälässä. Siinä määrätään, että puutetta ei voida katsoa johtuvan toisesta osapuolesta, jos se ei johdu hänen syystä, eikä se johtu lain, säädöksen tai vallitsevien näkemysten perusteella. Tämä koskee myös ylivoimaista estettä.

Onko siinä puutetta ja onko se myös syyllinen? Tällöin aiheutunutta vahinkoa ei voida vielä vaatia suoraan toiselta osapuolelta. Yleensä maksukyvyttömyysilmoitus on ensin lähetettävä, jotta toiselle osapuolelle annetaan mahdollisuus täyttää velvoitteensa jo nyt ja kohtuullisen ajan kuluessa. Jos toinen osapuoli ei vieläkään täytä velvoitteitaan, tämä johtaa maksukyvyttömyyteen ja korvausta voidaan vaatia.

Lisäksi toisen osapuolen vastuuta ei voida pitää itsestäänselvyytenä sopimusvapauden periaatteen kannalta. Loppujen lopuksi Alankomaiden osapuolilla on suuri sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että sopimuspuolet voivat myös vapauttaa tietyn puutteellisen vastuuvelvollisuuden. Tämä tehdään yleensä itsessään sopimuksessa tai yleisin ehdoin, jotka siihen ilmoitetaan sovellettavan sopimuksella vapautuslauseke. Tällaisen lausekkeen on kuitenkin täytettävä tietyt ehdot, jotta osapuoli voi vedota siihen voidakseen olla vastuussa. Kun tällainen lauseke on sopimussuhteessa ja täyttää ehdot, sovelletaan lähtökohtaa.

Oikeudellinen vastuu

Yksi tunnetuimmista ja yleisimmistä siviilioikeudellisen vastuun muodoista on vahingonkorvaus. Tähän sisältyy jonkun henkilön toiminta tai laiminlyönti, joka aiheuttaa lainvastaisesti vahinkoa toiselle. Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa vierailijasi voi vahingossa koputtaa arvokasta maljakkoasi tai pudottaa kallista kameraasi. Tällöin Alankomaiden siviililain 6: 162 §: ssä säädetään, että tällaisen toiminnan tai laiminlyönnin uhri on oikeutettu korvaukseen, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Esimerkiksi jonkun toisen käyttäytymistä tai toimintaa on ensinnäkin pidettävä laiton. Näin on, jos tekoon liittyy tietyn oikeuden loukkaaminen tai teko tai laiminlyönti, joka on vastoin laillista velvollisuutta tai sosiaalista kunnollisuutta tai kirjoittamattomia normeja. Lisäksi teko on oltava omistettu 'tekijä'. Tämä on mahdollista, jos hänen syystä tai syystä hän on vastuussa laista tai liikenteestä. Tavoitetta ei vaadita vastuuvelvollisuuden yhteydessä. Hyvin pieni velka saattaa riittää.

Tästä johtuva standardin rikkominen ei kuitenkaan aina johda vastuuseen jokaiselle, joka kärsii vahingosta seurauksena. Loppujen lopuksi vastuuta voidaan silti rajoittaa suhteellisuustedellytys. Tämän vaatimuksen mukaan korvausvelvollisuutta ei tarvitse maksaa, jos standardin rikkominen ei suojaa uhrin kärsimää vahinkoa. Siksi on tärkeää, että ”tekijä” on toiminut väärin ”uhriin nähden” tämän normin rikkomisen takia.

Korvauksen kohteena olevat vahingot

Jos sopimus- tai siviilioikeudellisen vastuun vaatimukset täyttyvät, korvausta voidaan vaatia. Vahinkoihin, jotka voidaan korvata Alankomaissa, sisältyy sitten rahallinen häviö ja muut menetykset. Jos Alankomaiden siviililain 6:96 §: n mukainen taloudellinen menetys koskee menetetyn voiton menetystä tai menetystä, muut vahingot koskevat Alankomaiden siviililain 6: 101 §: n mukaista aineetonta kärsimystä. Periaatteessa omaisuusvahinko on aina ja täysin korvattavissa, muut haitat vain siltä osin kuin laissa säädetään niin monella sanalla.

Tosiasiallisesti kärsittyjen vahinkojen täysi korvaus

Korvauksen osalta perusperiaate tosiasiallisesti kärsittyjen vahinkojen täysi korvaus sovelletaan.

Tämä periaate tarkoittaa, että vahingon aiheuttaneen tapahtuman vahingon kärsineelle ei korvata enempää kuin hänen koko vahinkoaan. Alankomaiden siviililain 6: 100 §: ssä säädetään, että jos sama tapahtuma ei vain aiheuta uhrille vahinkoa, mutta tuottaa myös joitain hyötyjä, tämä etu on perittävä määritettäessä korvattavaa vahinkoa, jos se on kohtuullista. Etu voidaan kuvata uhrin (omaisuus) aseman parantumiseksi vahingon aiheuttavan tapahtuman seurauksena.

Lisäksi vahinkoa ei aina korvata kokonaan. Uhrin itsensä syyllisellä käyttäytymisellä tai olosuhteilla uhrin riskialueella on tässä tärkeä rooli. Sitten on esitettävä seuraava kysymys: olisiko uhrin pitänyt toimia eri tavalla kuin vahingon esiintymisen tai laajuuden suhteen? Joissakin tapauksissa uhri voi joutua rajoittamaan vahinkoa. Tähän sisältyy sammuttimen läsnäolo ennen vahinkoa aiheuttavan tapahtuman, kuten tulipalon, tapahtumista. Onko uhrilla mitään vikaa? Siinä tapauksessa, oma syyllinen käyttäytyminen johtaa periaatteessa vahingon aiheuttaneen korvausvelvollisuuden vähentymiseen, ja vahinko on jaettava vahingon aiheuttaneen henkilön ja uhrin kesken. Toisin sanoen (suuri) osa vahingoista jää uhrin omalla kustannuksella. Ellei uhri ole vakuutettu siitä.

Varmista vaurioilta

Edellä esitetyn perusteella voi olla viisasta ottaa vakuutus välttääksesi, että vahingot jäävät uhrin tai vahingon aiheuttaneen. Vahingoittaminen ja sen väittäminen on loppujen lopuksi vaikea oppi. Lisäksi nykyään voit ottaa vakuutusyhtiöiden kanssa helposti erilaisia ​​vakuutuksia, kuten vastuuvakuutuksia, kotitalous- tai autovakuutuksia.

Käsitätkö vahinkoja ja haluatko vakuutuksen korvaamaan vahingot? Sitten sinun on ilmoitettava vahingoista vakuuttajallesi itse, yleensä kuukauden kuluessa. On suositeltavaa kerätä niin paljon todisteita tästä. Tarvittava todiste riippuu vahinkojen tyypistä ja vakuuttajasi kanssa tekemistäsi sopimuksista. Raporttisi jälkeen vakuutuksenantaja ilmoittaa korvataanko vahingot ja mitkä.

Huomaa, että jos vakuutuksesi on korvannut vahingot, et voi enää vaatia vahinkoa vahinkoa aiheuttajalta. Tämä on erilainen vahinkojen osalta, joita vakuuttaja ei kata. Vakuutuksenantajalta vahingonkorvauksen seurauksena aiheutuva vakuutusmaksun korotus on myös vahingon aiheuttajan korvauskelpoinen.

Palvelumme

At Law & More Ymmärrämme, että kaikilla vaurioilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sinulle. Aiotko käsitellä vahinkoja ja haluatko tietää, voitko korvata vahingon? Käsitätkö vahingonkorvausvaatimusta ja haluatko oikeusapua menettelyssä? Oletko kiinnostunut siitä, mitä muuta voimme tehdä sinulle? Ota yhteyttä Law & More. Lakimietemme ovat asiantuntijoita vahingonkorvausvaatimuksissa ja auttavat mielellään henkilökohtaisen ja kohdennetun lähestymistavan ja neuvojen avulla!

Law & More