Irtisanominen koeajan aikana kuva

Irtisanominen koeaikana

Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat tutustua toisiinsa. Työntekijä voi nähdä, onko työ ja yritys hänen mieltymyksensä, kun taas työnantaja voi nähdä, onko työntekijä sopiva työhön. Valitettavasti tämä voi johtaa työntekijän irtisanomiseen. Voiko työnantaja irtisanoa työntekijän jostain syystä koeajan kuluessa? Tässä blogiartikkelissa selitämme mitä odottaa työntekijänä tai työnantajana. Keskustelemme ensin, kun koeaika täyttää lakisääteiset vaatimukset. Seuraavaksi keskustellaan koeajan aikana tapahtuvaa irtisanoutumista koskevista säännöistä.

Oikeudellinen koeaika

Koska koeajan aikana tehtäviin irtisanomisiin sovelletaan erilaisia ​​vaatimuksia kuin koeajan ulkopuolella tehtäviin irtisanomisiin, on ensisijaisen tärkeää, täyttääkö koeaika lain vaatimukset. Ensinnäkin koeajan on oltava sama molemmille osapuolille. Toiseksi koeajasta on sovittava kirjallisesti. Tästä voidaan sopia esimerkiksi työehtosopimuksessa.

Koeajan pituus

Lisäksi koeaika ei saa olla pidempi kuin oikeudellisesti sallittu. Tämä riippuu työsopimuksen kestosta. Esimerkiksi lain mukaan koeaikaa ei voida soveltaa, jos työsopimus on enintään kuusi kuukautta. Jos työsopimuksen kesto on alle yksi vuosi, mutta se on yli kuusi kuukautta, sovelletaan enintään 6 kuukautta. Jos sopimus tehdään kahdeksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi (esim. Määräämättömäksi ajaksi), voimassa on enintään 1 kuukautta.

Koeaika uudessa työsuhteessa saman työnantajan kanssa

Lainsäädännöstä käy myös ilmi, että koeaika uudessa työsuhteessa saman työnantajan kanssa ei periaatteessa ole sallittua, ellei uusi työsopimus vaadi selvästi erilaisia ​​taitoja tai vastuita. Uutta koeaikaa ei välttämättä oteta mukaan, jos samaan työhön osallistuu seuraaja työnantaja (esim. Tilapäinen työ). Seurauksena on, että lain mukaan koeajasta voidaan periaatteessa sopia vain kerran.

Koeaika ei täytä lain vaatimuksia

Jos koeaika ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia (esim. Koska se on pidempi kuin sallittu), sen katsotaan olevan mitätön. Tämä tarkoittaa, että koeaikaa ei ole olemassa. Tällä on vaikutuksia irtisanomisen pätevyyteen, koska säännölliset lailliset irtisanomissäännöt Käytä. Tähän sovelletaan tiukempia vaatimuksia kuin irtisanomiseen koeaikana.

Irtisanominen koeajalla

Jos koeaika täyttää edellä kuvatut oikeudelliset vaatimukset, sovelletaan joustavampaa irtisanomisjärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa koeajan kuluessa ilman oikeudellisesti perusteltua irtisanomisperustetta. Tämän seurauksena työntekijä voidaan irtisanoa koeaikana myös esimerkiksi sairauden sattuessa, eikä hänellä ole tässä tapauksessa oikeutta pidempään koeaikaan. Työsuhteen päättyessä riittää suullinen lausunto, vaikkakin on parempi vahvistaa tämä kirjallisesti. Työsopimus voidaan irtisanoa koeaikana näiden ehtojen mukaisesti sekä työntekijälle että työnantajalle. Tämä on mahdollista myös, jos työntekijä ei ole vielä aloittanut työtä. Jos irtisanominen koeajan kuluessa, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkoja edelleen, eikä lisäksi (pakottavia olosuhteita lukuun ottamatta) velvollisuutta maksaa vahingonkorvauksia.

Irtisanomisen syy

Työnantaja ei ole velvollinen perustelemaan työsuhteensa päättyessä. Työnantajan on kuitenkin selitettävä tämä työntekijän pyynnöstä. Sama koskee työntekijää, jos työnantaja haluaa motivaatiota irtisanomiseen. Irtisanominen on perusteltava kirjallisesti.

Oikeus etuuksiin

Jos työntekijä päättää erota koeajan aikana, hänellä ei ole oikeutta WW-etuuteen. Hänellä voi kuitenkin olla oikeus kunnan sosiaaliavustukseen. Jos työntekijä irtisanotaan sairauden takia, hänellä voi olla oikeus etuuteen sairausetuuksista annetun lain (Ziektewet) nojalla.

syrjintä

Työnantajan on kuitenkin noudatettava syrjintäkieltoa työsopimuksen irtisanomisessa. Siksi työnantaja ei voi irtisanoa sopimusta sukupuolen (esim. Raskaus), rodun, uskonnon, suuntautumisen, vammaisuuden tai kroonisten sairauksien vuoksi. Tässä yhteydessä on kuitenkin merkityksellistä, että raskauden tai kroonisen sairauden aikana koeajan päättyminen on sallittua yleisen irtisanomisen vuoksi.

Jos irtisanominen on syrjivää, se voidaan mitätöidä piirikunnan tuomioistuimessa. Tämä on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa irtisanomisesta. Jotta tällainen pyyntö voidaan hyväksyä, työnantajan on oltava vakava syyllisyys. Jos tuomioistuin ratkaisee työntekijän, työnantaja on palkansaaja, koska irtisanomisilmoitus katsotaan pätemättömäksi. Työnantaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa. Kumoamisen sijasta on myös mahdollista vaatia oikeudenmukaista korvausta syrjivän irtisanomisen tapauksessa, jolloin ei ole osoitettava vakavaa moitetta.

Oletko irtisanottu tai aiotko irtisanoa työntekijän koeajan aikana? Jos on, ota yhteyttä Law & More. Lakimiehemme ovat työoikeuden asiantuntijoita ja antavat mielellään oikeudellista neuvontaa tai apua menettelyjen aikana. Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai irtisanomisesta? Lisätietoja löytyy myös sivustoltamme: irtisanominen.sivusto.

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuojalauseke
Law & More B.V.