Avioero ja vanhempainhoito. Mitä sinun täytyy tietää?

Oletko naimisissa vai onko sinulla rekisteröity parisuhde? Tässä tapauksessa laki perustuu BW: n 1: 247 §: n mukaiseen periaatteeseen, jonka mukaan molemmat vanhemmat hoitavat ja kasvattavat lapsia. Noin 60,000 1 lasta kohtaavat eron vanhempiensa kanssa joka vuosi. Lapsilla on kuitenkin jopa avioeron jälkeen oikeus tasa-arvoiseen hoitoon ja kasvatukseen molemmilla vanhemmilla ja yhteisellä huoltajuudella olevilla vanhemmilla, jotka jatkavat tämän vallan käyttämistä yhdessä Alankomaiden siviililain 251: XNUMX pykälän mukaisesti. Sen sijaan vanhemmat vastaavat edelleen vanhempien yhteisestä vallasta.

Avioero ja vanhempainhoito. Mitä sinun täytyy tietää?

Vanhempien huoltajuutta voidaan kuvata kokonaisuutena oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka vanhemmilla on alaikäisten lastensa kasvatuksessa ja hoidossa, ja ne liittyvät seuraaviin näkökohtiin: alaikäisen henkilö, hänen omaisuudensa hallinnointi ja edustus siviilioikeudellisissa tekoissa ja tuomioistuimen ulkopuolella. Tarkemmin sanottuna se koskee vanhempien vastuuta lapsen persoonallisuuden, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisestä, mikä estää kaiken henkisen tai fyysisen väkivallan käytön. Vuodesta 2009 huoltajuuteen sisältyy myös vanhemman velvollisuus parantaa lapsen ja toisen vanhemman välisten siteiden kehittymistä. Loppujen lopuksi lainsäätäjä pitää lapsen etujen mukaista olla henkilökohtaiset yhteydet molempiin vanhempiin.

Kuitenkin on mahdollista ajatella tilanteita, joissa vanhempien vallan jatkaminen ja siten henkilökohtainen yhteys toiseen vanhemmista avioeron jälkeen ei ole mahdollista tai toivottavaa. Siksi Alankomaiden siviililain 1: 251 a §: ssä säädetään periaatteesta poiketen mahdollisuus pyytää tuomioistuinta antamaan lapsen yhteinen huoltajuus yhdelle vanhemmille avioeron jälkeen. Koska kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, tuomioistuin myöntää vanhempainvallan vain kahdesta syystä:

  1. jos on olemassa riski, jota ei voida hyväksyä, että lapsi jää loukkuun tai häviää vanhempien välillä, eikä ole odotettavissa, että lähitulevaisuudessa saavutetaan riittävästi parannusta, tai
  2. jos huoltajuuden muuttaminen on muuten välttämätöntä lapsen edun kannalta.

Ensimmäinen kriteeri on kehitetty oikeuskäytännössä, ja arvio siitä, täyttyykö tämä kriteeri, on hyvin casuistinen. Esimerkiksi hyvän viestinnän puute vanhempien välillä ja yksinkertainen vanhempien tapaamisjärjestelyn noudattamatta jättäminen ei tarkoita automaattisesti, että lapsen edun mukaisesti vanhempien auktoriteetti on osoitettava jollekin vanhemmista.[1] Vaikka pyynnöt yhteisen huoltajuuden poistamisesta ja yksinhuollon myöntämisestä yhdelle vanhemmille tapauksissa, joissa mitään viestintää ei ollut,[2], oli todennäköistä, että siellä oli vakavaa perheväkivaltaa, jäljittämistä, uhkia[3] tai jossa välittävä vanhemma turhautui systemaattisesti toisen vanhemman kanssa[4], myönnettiin. Toisen perusteen osalta päättely on perusteltava riittävillä tosiseikoilla, että yksipuolinen vanhempien valta on välttämätöntä lapsen edun kannalta. Esimerkki tästä kriteeristä on tilanne, jossa lapsesta on tehtävä tärkeitä päätöksiä ja vanhemmat eivät pysty lähitulevaisuudessa kuulemaan lapsesta ja antamaan päätöksenteolle mahdollisuuden tapahtua riittävästi ja nopeasti, mikä on vastoin lapsen etuja.[5] Yleensä tuomari on haluton muuttamaan yhteistä huoltajuutta yksisuuntaiseksi huoltajuudeksi, varmasti ensimmäisenä aikana avioeron jälkeen.

Haluatko vanhempien valta yksin lapsiasi kohtaan avioerosi jälkeen? Tällöin sinun on aloitettava menettely esittämällä tuomioistuimelle pyyntö vanhempien vallan saamiseksi. Vetoomuksessa on oltava syy siihen, miksi haluat vain lapsen huoltajuuden. Lakimies vaaditaan tähän menettelyyn. Asianajajasi valmistelee pyynnön, päättää, mitkä lisäasiakirjat hänen on liitettävä, ja toimittaa pyynnön tuomioistuimelle. Jos yksinhuoltoa koskeva hakemus on jätetty, toiselle vanhemmalle tai muille asianomaisille osapuolille annetaan mahdollisuus vastata pyyntöön. Mennessä oikeudenkäynnin kohteeksi vanhempainvallan myöntäminen voi viedä kauan: vähintään 3 kuukaudesta yli 1 vuoteen tapauksen monimutkaisuudesta riippuen.

Vakavissa ristiriitatilanteissa tuomari yleensä pyytää lastensuojelulautakuntaa suorittamaan tutkinnan ja antamaan neuvoja (DCCP: n 810 artiklan 1 kohta). Jos neuvosto aloittaa tutkinnan tuomarin pyynnöstä, tämä johtaa määritelmän mukaan menettelyn viivästymiseen. Lastenhoito- ja suojelulaitoksen suorittaman selvityksen tarkoituksena on auttaa vanhempia ratkaisemaan huoltajuutta koskevat konfliktinsa lapsen edun mukaisesti. Vain jos tämä ei johda tulokseen 4 viikon kuluessa, neuvosto jatkaa tarvittavien tietojen keräämistä ja neuvojen antamista. Myöhemmin tuomioistuin voi hyväksyä tai hylätä vanhempainvaltuutusta koskevan pyynnön. Tuomari tyydyttää pyynnön yleensä, jos hän katsoo, että pyynnön ehdot täyttyvät, huoltajuuspyyntöä ei voida vastustaa ja huoltajuus on lapsen edun mukaista. Muissa tapauksissa tuomari hylkää pyynnön.

At Law & More Ymmärrämme, että avioero on sinulle emotionaalisesti vaikea aika. Samanaikaisesti on viisasta miettiä vanhempien auktoriteettia lapsesi suhteen. Hyvä ymmärtäminen tilanteesta ja vaihtoehdoista on tärkeää. Law & More voi auttaa sinua määrittämään laillisen asemasi ja haluttaessa ottamaan hakemuksen yksinhuoltajavaltuutuksen saamiseksi käsiisi. Tunnistatko itsesi yhdessä edellä kuvatuista tilanteista, haluatko olla ainoa vanhempi, joka käyttää lapsesi huoltajuutta vai onko sinulla muita kysymyksiä? Ota yhteyttä lakimiehiin Law & More.

[1] HR 10. syyskuuta 1999, ECLI: NL: HR: 1999: ZC2963; HR 19. huhtikuuta 2002, ECLI: NL: PHR: 2002: AD9143.

[2] HR 30. syyskuuta 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ8782.

[3] Hof 's-Hertogenbosch 1. maaliskuuta 2011, ECLI: NL: GHSGR: 2011: BP6694.

[4] HR 9. heinäkuuta 2010 ECLI: NL: HR: 2010: BM4301.

[5] Hof Amsterdam 8. elokuuta 2017, ECLI: NL: GHAMS: 2017: 3228.

Jaa: