Euroopan komissio haluaa välittäjien ilmoittavan heille rakennuksista ...

Euroopan komissio haluaa välittäjien ilmoittavan heille rakenteistaan ​​veron välttämiseksi, joita ne luovat asiakkailleen.

Maat menettävät verotuloja useimmiten valtioiden rajat ylittävien verorakenteiden vuoksi, joita veroneuvojat, kirjanpitäjät, pankit ja lakimiehet (välittäjät) luovat asiakkailleen. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja veroviranomaisten mahdollistamiseksi näiden verojen perimiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että 1. tammikuuta 2019 alkaen näiden välittäjien on toimitettava tiedot näistä rakenteista ennen kuin asiakkaat toteuttavat ne. Toimitettavat asiakirjat asetetaan veroviranomaisten saataville EU: n tietokannassa. Säännöt ovat kattavat: niitä sovelletaan kaikkiin välittäjiin, kaikkiin rakenteisiin ja kaikkiin maihin. Välittäjille, jotka eivät seuraa näitä uusia sääntöjä, määrätään seuraamuksia. Ehdotus tarjotaan hyväksyttäväksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

+2017 06 22 XNUMX

Jaa: