Alankomaiden perustuslain muuttaminen: yksityisyyden suojaan liittyvää tietoliikennettä suojataan paremmin tulevaisuudessa

Alankomaiden senaatti hyväksyi 12. heinäkuuta 2017 yksimielisesti sisäministerin ja kuningaskunnan suhteiden ministeri Plasterkin ehdotuksen lähitulevaisuudessa sähköpostin yksityisyyden ja muun yksityisyyden kannalta herkän tietoliikenteen suojaamiseksi. Alankomaiden perustuslain 13 artiklan 2 kohdassa todetaan, että puhelinsoittojen ja lennätinviestinnän salassapito on loukkaamatonta. Ottaen huomioon viimeaikainen ylivoimainen kehitys televiestinnän alalla, 13 artiklan 2 kohta on kuitenkin saatettava ajan tasalle.

Alankomaiden perustuslaki

Ehdotus uudeksi tekstiksi on seuraava: "jokaisella on oikeus kunnioittaa kirjeenvaihdon ja televiestinnän salaisuutta". Menettely Alankomaiden perustuslain 13 artiklan muuttamiseksi on aloitettu.

Jaa:
Law & More B.V.