Kansainvälinen avioerojen kuva

Kansainväliset avioerot

Aiemmin oli tapana mennä naimisiin saman kansalaisuuden tai alkuperän kanssa. Nykyään eri kansallisuuksien ihmisten väliset avioliitot ovat yleistymässä. Valitettavasti 40% avioliitoista Alankomaissa päättyy avioeroon. Kuinka tämä toimii, jos asuu muussa maassa kuin siinä, jossa hän solmi avioliiton?

Pyynnön tekeminen EU: n sisällä

Asetusta (EY) N: o 2201/2003 (tai: Bryssel II bis) on sovellettu kaikkiin EU: n maihin 1. maaliskuuta 2015 lähtien. Se säätelee tuomioistuimen toimivaltaa, tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa avioliittoasioissa ja vanhempainvastuuta. EU: n sääntöjä sovelletaan avioeroon, asumuseroon ja avioliiton mitätöintiin. EU: ssa avioerohakemus voidaan tehdä maassa, jossa tuomioistuin on toimivaltainen. Tuomioistuimella on toimivalta maassa:

  • Molempien puolisoiden asuinpaikka.
  • Joiden molemmat puolisot ovat kansalaisia.
  • Jos avioeroa haetaan yhdessä.
  • Jos toinen kumppani hakee avioeroa ja toinen asuu vakituisesti.
  • Jos kumppanilla on asuinpaikka vähintään kuusi kuukautta ja hän on maan kansalainen. Jos hän ei ole kansalainen, vetoomus voidaan jättää, jos tämä henkilö on asunut maassa vähintään vuoden.
  • Missä yksi kumppaneista oli viimeksi vakituisesti asunut ja missä toinen kumppaneista asuu edelleen.

EU: ssa tuomioistuin, joka vastaanottaa ensin ehdot täyttävän avioerohakemuksen, on toimivaltainen päättämään avioerosta. Avioeron julistanut tuomioistuin voi päättää myös tuomioistuimen maassa asuvien lasten huoltajuudesta. EU: n avioerosääntöjä ei sovelleta Tanskaan, koska siellä ei ole annettu Bryssel II bis -asetusta.

Alankomaissa

Jos aviopari ei asu Alankomaissa, avioero Alankomaissa on periaatteessa mahdollista vain, jos molemmilla puolisoilla on Alankomaiden kansalaisuus. Jos näin ei ole, Alankomaiden tuomioistuin voi julistaa olevansa toimivaltainen erityisolosuhteissa, esimerkiksi jos ulkomailla ei ole mahdollista avioeroa. Vaikka aviopari olisikin naimisissa ulkomailla, he voivat hakea avioeroa Alankomaissa. Edellytys on, että avioliitto rekisteröidään Alankomaiden asuinpaikan siviilirekisterissä. Avioeron seuraukset voivat olla erilaiset ulkomailla. Muut EU-maat tunnustavat EU-maan avioeropäätöksen automaattisesti. EU: n ulkopuolella tämä voi olla huomattavasti erilainen.

Avioerolla voi olla seurauksia jonkun asuinpaikkaan Alankomaissa. Jos kumppanilla on oleskelulupa, koska hän asui kumppaninsa kanssa Alankomaissa, on tärkeää, että hän hakee uutta oleskelulupaa erilaisilla ehdoilla. Jos näin ei käy, oleskelulupa voidaan peruuttaa.

Mitä lakia sovelletaan?

Avioeroon ei välttämättä sovelleta sen maan lakia, johon avioerohakemus tehdään. Tuomioistuimen on ehkä sovellettava ulkomaista lakia. Tätä tapahtuu useammin Alankomaissa. Kunkin tapauksen osalta on arvioitava, onko tuomioistuimella toimivalta ja mitä lakia on sovellettava. Kansainvälisellä yksityisoikeudella on tässä tärkeä rooli. Tämä laki on kattava termi lakialoille, joihin osallistuu useampi kuin yksi maa. 1. tammikuuta 2012 Alankomaiden siviililain 10. kirja tuli voimaan Alankomaissa. Tämä sisältää kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt. Pääsääntö on, että Alankomaiden tuomioistuin soveltaa Alankomaiden avioerolakia puolisoiden kansalaisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Tämä on erilaista, kun pariskunnalla on ollut lainvalinta. Puolisot valitsevat sitten avioeromenettelyihin sovellettavan lain. Tämä voidaan tehdä ennen avioliiton solmimista, mutta se voidaan tehdä myös myöhemmin. Tämä on mahdollista myös silloin, kun olet avioerossa.

Asetus avioliitto-omaisuusjärjestelmistä

Avioliitoihin, jotka on tehty 29. tammikuuta 2019 tai sen jälkeen, sovelletaan asetusta (EU) N: o 2016/1103. Tämä asetus säätelee sovellettavaa lakia ja päätösten täytäntöönpanoa avioliitto-omaisuusjärjestelmissä. Sen antamissa säännöissä määritetään, mitkä tuomioistuimet voivat päättää puolisoiden omaisuudesta (toimivalta), mitä lakia sovelletaan (lainvalinta) ja onko toisen valtion tuomioistuimen antama tuomio tunnustettava ja pantava täytäntöön (tunnustaminen) ja täytäntöönpano). Periaatteessa samalla tuomioistuimella on edelleen toimivalta Bryssel II a -asetuksen sääntöjen mukaisesti. Jos lakia ei ole valittu, sovelletaan sen valtion lakia, jossa puolisoilla on ensimmäinen yhteinen asuinpaikka. Jos yhteistä asuinpaikkaa ei ole, sovelletaan sen valtion lakia, jonka molempien puolisoiden kansalaisuus on. Jos puolisoilla ei ole samaa kansalaisuutta, sovelletaan sen valtion lakia, johon puolisoilla on läheisin yhteys.

Siksi asetusta sovelletaan vain avioliittoon. Säännöillä määritetään, sovelletaanko Alankomaiden lakia ja siten yleistä omaisuusyhteisöä tai rajoitettua omaisuusyhteisöä vai ulkomaista järjestelmää. Tällä voi olla monia seurauksia omaisuudellesi. Siksi on järkevää pyytää oikeudellista neuvontaa esimerkiksi lainvalintasopimuksesta.

Jos tarvitset neuvoja ennen avioliittoasi tai neuvoja ja apua avioeron yhteydessä, voit ottaa yhteyttä Law & More. At Law & More ymmärrämme, että avioerolla ja sitä seuraavilla tapahtumilla voi olla kauaskantoisia seurauksia elämääsi. Siksi suhtaudumme henkilökohtaisesti. Yhdessä kanssasi ja mahdollisesti entisen kumppanisi kanssa voimme määrittää oikeudellisen tilanteen haastattelun aikana asiakirjojen perusteella ja yrittää tallentaa visiosi tai toiveesi. Lisäksi voimme auttaa sinua mahdollisissa toimenpiteissä. Lakimiehet osoitteessa Law & More ovat asiantuntijoita henkilö- ja perheoikeuden alalla ja opastavat mielellään, mahdollisesti yhdessä kumppanisi kanssa, avioeroprosessissa.

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.