IND:n päätöksestä vastustaminen tai valitus

IND:n päätöksestä vastustaminen tai valitus

Jos olet eri mieltä IND:n päätöksestä, voit vastustaa sitä tai valittaa siitä. Tämä voi johtaa siihen, että saat myönteisen päätöksen hakemuksestasi.

vastalause

Epäedullinen päätös hakemuksestasi

IND antaa päätöksen hakemuksestasi päätöksen muodossa. Jos hakemuksestasi on tehty kielteinen päätös eli et saa oleskelulupaa, voit tehdä vastalauseen. Alla lueteltuja sovelluksia voidaan vastustaa:

  • Lyhytaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi
  • Väliaikainen oleskelulupa (MVV)
  • Määräaikainen vakituinen oleskelulupa
  • Pysyvä vakituinen oleskelulupa tai EU:n pitkäaikainen asukas
  • Tunnustus sponsorina
  • Kansallistamispyyntö (Hollannin kansalaisuus)

Väitemenettely

Jos IND hylkää hakemuksesi, päätöksessä mainitaan, voitko odottaa vastalausetta Alankomaissa. Jos voit odottaa vastalausemenettelyä Alankomaissa, voit varata ajan asuinpaikkamerkinnälle IND-tiskiltä. Asuinpaikkamerkintä merkitään passiisi. Se on tarra, joka osoittaa, että voit oleskella Alankomaissa toimenpiteen aikana.

Jos päätöksessä todetaan, että et voi odottaa vastalausemenettelyäsi Alankomaissa, sinun on poistuttava Alankomaista. Jos haluat vielä odottaa vastalausetta Alankomaissa, voit hakea tuomioistuimelta alustavaa kieltomääräystä.

Vastalauseilmoitukseen kirjoitat, miksi vastustat IND:n päätöstä. Lähetä vastaväite ja jäljennös päätöksestä päätöksessä mainittuun postiosoitteeseen. Voit myös pyytää asianajajamme laatimaan vastalauseen. Siinä tapauksessa voimme toimia IND:n yhteyshenkilönä.

Kun IND on vastaanottanut vastalauseesi, se lähettää sinulle kirjeen, jossa mainitaan vastaanottopäivä ja vastalauseen päätösaika. Jos asiakirjoja on lisättävä tai korjattava, saat IND:ltä kirjeen, jossa kerrotaan, mitkä asiakirjat sinun on vielä toimitettava.

IND päättää vastalauseesta. Jos vastalause hyväksytään, saat hakemuksestasi myönteisen päätöksen. Jos vastalauseesi kuitenkin todetaan perusteettomaksi, hakemuksesi hylätään toistaiseksi. Jos olet eri mieltä, voit valittaa tuomioistuimeen.

Vastusta hakemustasi koskevaa myönteistä päätöstä

Voit myös vastustaa, jos oleskelulupahakemuksesi on hyväksytty, mutta olet eri mieltä osasta päätöksestä. Voit tehdä vastalauseen, kun olet hakenut oleskeluluvan IND-tiskiltä. Tässä tapauksessa sinulla on neljä viikkoa aikaa vastustaa oleskeluluvan saamisesta.

Ammatti

Jos vastaväitteesi todetaan perusteettomaksi, voit valittaa tuomioistuimeen. Sinun on lähetettävä täytetty vetoomus/vastalauselomake neljän viikon kuluessa vastalausepäätöksestäsi keskusrekisteritoimistoon (CIV).

IND:n vastalausepäätös osoittaa, voitko odottaa valitusta Alankomaissa. Kuten vastalausetilanteessa, voit saada asuinpaikkamerkinnän, jos sinulla on lupa odottaa valitusta Alankomaissa. Jos et voi odottaa valitusta Alankomaissa, sinun on poistuttava Alankomaista. Voit kuitenkin hakea tuomioistuimelta alustavaa kieltomääräystä odottaaksesi valitusta Alankomaissa.

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt lomakkeen, ilmoitat valitusilmoituksessa, miksi olet eri mieltä IND:n vastalausettasi koskevasta päätöksestä. Valitus on toimitettava tuomioistuimen asettamassa määräajassa. IND voi vastata valitusilmoitukseesi käyttämällä vastinetta. Tämän jälkeen järjestetään kuulemistilaisuus.

Periaatteessa tuomioistuin antaa päätöksen kuuden viikon kuluessa. Jos tuomari tarvitsee lisää aikaa, hän ilmoittaa asiasta osapuolille viipymättä. Jos valituksesi hyväksytään, tuomari voi päättää, että:

  • IND:n on tutkittava vastalause uudelleen ja IND tekee uuden päätöksen, jossa IND noudattaa tuomioistuimen päätöstä
  • IND:n päätöksen oikeudelliset seuraukset pysyvät voimassa
  • Tuomarin oma päätös

Se, että tuomioistuin todistaa oikeaksi, ei kuitenkaan tarkoita, että saat varmuuden oleskeluluvasta. Usein IND tekee uuden päätöksen ottaen huomioon tuomioistuimen päätöksen. Tämä päätös voi kuitenkin johtaa päätökseen, jossa sinulta evätään oleskelulupa.

Asianajajamme ovat erikoistuneet maahanmuuttolakiin ja voivat auttaa sinua vastalauseen tai valituksen kanssa. Autamme sinua mielellämme tässä prosessissa. Voit myös ottaa yhteyttä Law & More muihin kysymyksiin. 

Law & More