Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet... kuva

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet…

Työnantajan ja työntekijän työololain mukaiset velvollisuudet

Mitä työtä teetkin, Alankomaissa perusperiaate on, että kaikkien on voitava työskennellä turvallisesti ja terveellisesti. Visio tämän lähtökohdan takana on, että työ ei saa johtaa fyysiseen tai henkiseen sairauteen eikä ollenkaan kuolemaan. Tämä periaate on käytännössä taattu työololaissa. Tämän lain tarkoituksena on siis edistää hyviä työoloja ja ehkäistä työntekijöiden sairauksia ja työkyvyttömyyttä. Oletko työnantaja? Tällöin terveydellisen ja turvallisen työympäristön hoito työololain mukaisesti kuuluu periaatteessa sinulle. Yrityksessäsi ei vain tarvitse olla riittävästi tietoa terveellisestä ja turvallisesta työskentelystä, vaan myös työehtolain ohjeita on noudatettava työntekijöille aiheutuvien tarpeettomien vaarojen välttämiseksi. Oletko työntekijä? Siinä tapauksessa sinulta odotetaan myös muutamia asioita terveellisen ja turvallisen työympäristön yhteydessä.

Työntekijän velvollisuudet

Työololain mukaan työnantaja on viime kädessä vastuussa työoloista yhdessä työntekijänsä kanssa. Työntekijänä sinun on siis osallistuttava terveellisen ja turvallisen työpaikan luomiseen. Tarkemmin sanottuna työntekijänä, kun otetaan huomioon työololaki, olet velvollinen:

  • käyttää työvälineitä ja vaarallisia aineita oikein;
  • olla muuttamatta ja / tai poistamatta työvälineiden suojaimia;
  • käyttää työnantajan asettamia henkilökohtaisia ​​suojavarusteita / apuvälineitä oikein ja varastoida niitä tarkoituksenmukaisessa paikassa
  • tehdä yhteistyötä järjestäytyneen tiedotuksen ja opetuksen alalla;
  • ilmoittaa työnantajalle havaituista terveys- ja turvallisuusriskeistä yrityksessä;
  • avustaa työnantajaa ja muita asiantuntijahenkilöitä (kuten ehkäisyvastaavaa) tarvittaessa heidän velvollisuuksiensa täyttämisessä.

Lyhyesti sanottuna sinun on käyttäydyttävä vastuullisesti työntekijänä. Teet tämän käyttämällä työoloja turvallisella tavalla ja suorittamalla työsi turvallisella tavalla, jotta et vaaranna itseäsi ja muita.

Työnantajan velvollisuudet

Jotta voisit tarjota terveellisen ja turvallisen työympäristön, sinun on työnantajana noudatettava politiikkaa, joka tähtää parhaisiin mahdollisiin työoloihin. Työololaki antaa ohjeet tälle politiikalle ja sen mukaisille työoloille. Esimerkiksi työoloja koskevan politiikan on joka tapauksessa oltava a riskien kartoitus ja arviointi (RI&E). Työnantajana sinun on ilmoitettava kirjallisesti, mitkä riskit työstä aiheutuu työntekijöillesi, miten näitä terveys- ja turvallisuusriskejä käsitellään yrityksessäsi ja mitkä työtapaturmien muodossa olevat riskit ovat jo tapahtuneet. A ennaltaehkäisevä virkamies auttaa sinua laatimaan riskiluettelon ja arvioinnin sekä antaa neuvoja hyvästä terveys- ja turvallisuuspolitiikasta. Jokaisen yrityksen on nimettävä vähintään yksi tällainen ennaltaehkäisevä virkamies. Tämä ei saa olla joku yrityksen ulkopuolelta. Työllistätkö 25 tai vähemmän työntekijöitä? Sitten voit toimia itse ennaltaehkäisevänä virkailijana.

Yksi riskeistä, joita jokainen työntekijöitä työllistävä yritys voi kohdata, on poissaolot. Työololain mukaan sinulla työnantajana on siis oltava sairauspoissaoloja koskeva politiikka. Kuinka käsittelet poissaoloja työnantajana, kun niitä esiintyy yrityksessäsi? Sinun on kirjattava vastaus tähän kysymykseen selkeällä, riittävällä tavalla. Tällaisen riskin toteutumisen mahdollisuuden vähentämiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että sinulla on säännöllinen työterveystarkastus (PAGO) yrityksessäsi. Tällaisen tutkimuksen aikana yrityksen lääkäri tekee luettelon siitä, onko sinulla työstä johtuvia terveysongelmia. Osallistuminen tällaiseen tutkimukseen ei ole pakollista työntekijällesi, mutta se voi olla erittäin hyödyllistä ja edistää terveellistä ja elintärkeää työntekijäpiiriä.

Lisäksi muiden odottamattomien riskien välttämiseksi sinun on nimettävä talon sisäinen hätäryhmä (BHV). Yrityksen valmiusvastaava on koulutettu tuomaan työntekijät ja asiakkaat turvallisuuteen hätätilanteessa, joten se edistää yrityksesi turvallisuutta. Voit itse päättää, mitkä ja kuinka monta henkilöä nimität hätäavustajaksi. Tämä koskee myös tapaa, jolla yrityksen hätätoimet toteutetaan. Sinun on kuitenkin otettava huomioon yrityksesi koko.

Seuranta ja noudattaminen

Sovellettavista laeista ja määräyksistä huolimatta Alankomaissa tapahtuu edelleen vuosittain työtapaturmia, jotka työnantaja tai työntekijä olisi voinut helposti estää. Pelkkä työololaki ei aina näytä riittävän takaamaan periaatetta, jonka mukaan kaikkien on voitava työskennellä turvallisesti ja terveellisesti. Siksi tarkastuslaitos SZW tarkistaa, noudattavatko työnantajat mutta myös työntekijöiden terveellistä, turvallista ja oikeudenmukaista työtä koskevia sääntöjä. Työololain mukaan tarkastus voi aloittaa tutkinnan onnettomuuden sattuessa tai kun yritysneuvosto tai ammattiliitto sitä pyytää. Tarkastuksella on lisäksi kauaskantoisia valtuuksia, ja yhteistyö tässä tutkimuksessa on pakollista. Jos tarkastus havaitsee työololain rikkomisen, työn lopettaminen voi johtaa suureen sakkoon tai rikokseen / taloudelliseen rikkomukseen. Tällaisten kauaskantoisten toimenpiteiden estämiseksi on suositeltavaa, että noudatat kaikkia työololain mukaisia ​​velvoitteita työnantajana mutta myös työntekijänä.

Onko sinulla kysyttävää tästä blogista? Ota sitten yhteyttä Law & More. Lakimiehemme ovat asiantuntijoita työoikeuden alalla ja antavat mielellään neuvoja.

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuojalauseke
Law & More B.V.