Vanhempien viranomaisen kuva

Vanhempien auktoriteetti

Kun lapsi syntyy, lapsen äidillä on automaattisesti vanhempien valta lapseen. Paitsi tapaukset, joissa äiti itse on vielä alaikäinen tuolloin. Jos äiti on naimisissa kumppaninsa kanssa tai jos hänellä on rekisteröity parisuhde lapsen syntymän aikana, myös lapsen isällä on automaattisesti vanhempainvalta lapsen suhteen. Jos lapsen äiti ja isä elävät yksinomaan yhdessä, yhteishuoltajuutta ei sovelleta automaattisesti. Avopuolisoissa lapsen isän on haluttaessa tunnustettava lapsi kunnassa. Tämä ei tarkoita, että myös kumppanilla on huoltajuus lapsesta. Tätä varten vanhempien on yhdessä toimitettava tuomioistuimelle pyyntö yhteishuoltajuudesta.

Mitä vanhempien auktoriteetti tarkoittaa?

Vanhempien auktoriteetti tarkoittaa, että vanhemmilla on valta päättää tärkeistä päätöksistä alaikäisen lapsensa elämässä. Esimerkiksi lääketieteelliset päätökset, kouluvalinta tai päätös lapsen pääasunnosta. Alankomaissa meillä on yksipäinen huoltajuus ja yhteinen huoltajuus. Yksipäinen huoltajuus tarkoittaa, että huoltajuus kuuluu yhdelle vanhemmista ja yhteinen huoltajuus tarkoittaa sitä, että huoltajuutta käyttävät molemmat vanhemmat.

Voidaanko yhteinen viranomainen vaihtaa yksipäiseksi viranomaiseksi?

Perusperiaate on, että avioliiton solmimishetkellä vallinnut yhteishuoltajuus jatkuu avioeron jälkeen. Tämä on usein lapsen edun mukaista. Avioeromenettelyissä tai avioeron jälkeisissä menettelyissä yksi vanhemmista voi kuitenkin pyytää tuomioistuinta ottamaan vastuulleen yksinhuoltajuuden. Tämä pyyntö hyväksytään vain seuraavissa tapauksissa:

  • jos on olemassa sietämätön riski, että lapsi jää loukkuun tai kadotetaan vanhempien kesken, eikä sen odoteta parantavan riittävästi lähitulevaisuudessa, tai
  • Huoltajuuden muuttaminen on muuten tarpeen lapsen edun mukaisesti.

Käytännön kokemus on osoittanut, että yksipuolista viranomaista koskevat pyynnöt hyväksytään vain poikkeustapauksissa. Yksi edellä mainituista kriteereistä on täytettävä. Kun yksipäinen huoltajuushakemus hyväksytään, huoltajan vanhemman ei enää tarvitse kuulla toista vanhempaa, kun lapsen elämässä on tärkeitä päätöksiä. Vanhemmalta, jolta huoltajuus on riistetty, ei siten ole enää sananvaltaa lapsen elämässä.

Lapsen etu

'Lapsen edulla' ei ole konkreettista määritelmää. Tämä on epämääräinen käsite, joka on täytettävä kunkin perhetilanteen olosuhteiden mukaan. Tuomarin on siis tarkasteltava kaikkia olosuhteita tällaisessa hakemuksessa. Käytännössä käytetään kuitenkin useita kiinteitä lähtökohtia ja kriteerejä. Tärkeä lähtökohta on, että yhteinen auktoriteetti on säilytettävä avioeron jälkeen. Vanhempien on kyettävä tekemään tärkeitä päätöksiä lapsesta yhdessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhempien on kyettävä kommunikoimaan hyvin keskenään. Huono viestintä tai lähes olematon viestintä ei kuitenkaan riitä yksinhuoltajuuden saamiseksi. Vasta kun vanhempien välinen heikko kommunikaatio luo riskin, että lapset jäävät loukkuun vanhempiensa välille, ja jos sen ei odoteta parantuvan lyhyessä ajassa, tuomioistuin lopettaa yhteisen huoltajuuden.

Menettelyn aikana tuomari voi joskus pyytää myös asiantuntijan neuvoja selvittääkseen, mikä on lapsen edun mukaista. Sitten hän voi esimerkiksi pyytää lastensuojelulautakuntaa tutkimaan ja laatimaan raportin siitä, onko yksinhuolto vai yhteishuoltajuus lapsen etujen mukaista.

Voidaanko auktoriteetti muuttaa yksipäisestä yhteiseksi?

Jos huoltajuus on yksipäinen ja molemmat vanhemmat haluavat vaihtaa sen yhteishuoltoon, se voidaan järjestää tuomioistuinten kautta. Tätä voi pyytää kirjallisesti tai digitaalisesti lomakkeen kautta. Tällöin huoltajien rekisteriin tehdään merkintä siitä, että kyseisellä lapsella on yhteinen huoltajuus.

Jos vanhemmat eivät ole yhtä mieltä muutoksesta yksinhuoltajuudesta yhteishuoltoon, vanhempi, jolla ei ole huoltajuutta tällä hetkellä, voi viedä asian oikeuteen ja hakea rinnakkaisvakuutusta. Tämä hylätään vain, jos on olemassa edellä mainittu salaisuus ja menetetty kriteeri tai jos hylkääminen on muuten tarpeen lapsen edun mukaisesti. Käytännössä pyyntö muuttaa yksinhuoltajuus yhteiseksi huoltajuudeksi hyväksytään usein. Tämä johtuu siitä, että Alankomaissa meillä on yhdenvertaisen vanhemmuuden periaate. Tämä periaate tarkoittaa, että isillä ja äideillä olisi oltava tasavertainen rooli lapsen hoidossa ja kasvatuksessa.

Vanhempainvallan päättyminen

Vanhempien huoltajuus päättyy lain nojalla heti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Siitä lähtien lapsi on täysi-ikäinen ja hänellä on valta päättää omasta elämästään.

Onko sinulla kysyttävää vanhempainvallasta vai haluatko auttaa sinua menettelyssä, jolla haetaan yksinhuoltajaa tai yhteistä vanhempainvaltaa? Ota yhteyttä suoraan kokeneeseen perheoikeuden lakimiehemme. Lakimiehet osoitteessa Law & More neuvoo ja auttaa sinua mielellään tällaisissa menettelyissä lapsesi etujen mukaisesti.

Law & More