NV-lain ja miesten ja naisten välisen kuvan tarkistus

NV-lain ja miesten ja naisten välisen suhteen tarkistaminen

Vuonna 2012 BV (yksityinen yhtiö) -lainsäädäntöä yksinkertaistettiin ja joustavoitettiin. BV-lain yksinkertaistamista ja joustavuutta koskevan lain voimaantulon myötä osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus säätää keskinäisiä suhteitaan siten, että luotiin enemmän tilaa mukauttaa yrityksen rakennetta yrityksen luonteeseen ja yhteistyösuhteeseen osakkeenomistajien Tämän BV-lainsäädännön yksinkertaistamisen ja joustavuuden mukaisen NV: n (julkinen osakeyhtiö) lainsäädännön nykyaikaistaminen on nyt valmisteilla. Tässä yhteydessä lainsäädäntöehdotuksella, jolla uudistetaan NV-lakia ja tasapainotetaan miesten ja naisten suhdetta, pyritään ensinnäkin tekemään NV-lainsäädännöstä yksinkertaisempi ja joustavampi, jotta monien suurten julkisten osakeyhtiöiden nykyiset tarpeet riippumatta siitä, onko ne listattu , voidaan täyttää. Lisäksi lainsäädäntöehdotuksella pyritään tasapainottamaan suurten yritysten kärjessä olevien miesten ja naisten lukumäärän suhdetta. Seuraavassa käsitellään muutoksia, joita yrittäjät voivat odottaa lähitulevaisuudessa juuri mainittujen kahden teeman suhteen.

NV-lain ja miesten ja naisten välisen kuvan tarkistus

NV-lain tarkistamisen aiheet

NV-lain tarkistus liittyy yleensä sääntöihin, jotka yrittäjät kokevat käytännössä tarpeettomasti rajoittaviksi ehdotuksen selittävien huomautusten mukaan. Yksi tällaisista pullonkauloista on esimerkiksi vähemmistöosakkaiden asema. Nykyisen suuren järjestäytymisvapauden takia ne ovat vaarassa joutua enemmistön epäedulliseen asemaan, koska heidän on noudatettava enemmistöä, varsinkin kun on kyse yhtiökokouksen päätöksenteosta. Estääkseen (vähemmistö) osakkeenomistajien tärkeiden oikeuksien vaaran tai enemmistöosakkaiden etujen väärinkäytön Modernization NV Law -ehdotus suojaa vähemmistöosakkaita esimerkiksi vaatimalla hänen suostumustaan.

Toinen pullonkaula on pakollinen osakepääoma. Tältä osin ehdotus tarjoaa helpotuksen, toisin sanoen sen, että yhtiöjärjestyksessä vahvistettu osakepääoma, joka on osakkeiden kokonaismäärän nimellisarvojen summa, ei enää ole pakollinen, samoin kuin BV: n kanssa. Ajatuksena on, että tämän velvollisuuden poistamisen myötä julkisen osakeyhtiön (NV) oikeudellista muotoa käyttävillä yrittäjillä on enemmän tilaa pääoman hankkimiselle ilman, että ensin on muutettava yhtiöjärjestystä. Jos yhtiöjärjestyksessä mainitaan osakepääoma, viidennes tästä on oltava uuden asetuksen nojalla annettu. Liikkeeseen lasketun ja maksetun pääoman ehdoton vaatimus pysyy sisällöltään muuttumattomana, ja niiden molempien on oltava 45,000 XNUMX euroa.

Lisäksi BV-laissa tunnettu käsite: tietyn nimityksen osakkeet asetetaan myös uuteen NV-lakiin. Erityistä nimitystä voidaan sitten käyttää tiettyjen oikeuksien liittämiseen osakkeisiin yhden (tai useamman) osakelajin sisällä ilman, että tarvitsee luoda uutta osakelajia. Tarkat oikeudet on määriteltävä tarkemmin yhtiöjärjestyksessä. Jatkossa esimerkiksi erityisillä nimikkeillä varustettujen kantaosakkeiden haltijalle voidaan myöntää erityinen määräysvalta yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Toinen tärkeä NV-lain kohta, jonka muutos sisältyy ehdotukseen, koskee panttien ja käyttöoikeuksien haltijoiden äänioikeudet. Muutos johtuu siitä, että äänioikeus on mahdollista antaa pantinhaltijalle tai käyttöoikeuden haltijalle myös myöhemmin. Tämä tarkistus on myös voimassa olevan BV-lain mukainen ja täyttää ehdotuksen selittävien huomautusten mukaan tarpeen, joka on ilmeisesti ollut käytännössä jonkin aikaa. Ehdotuksen tarkoituksena on lisäksi selventää tässä yhteydessä, että äänioikeuden myöntäminen osakkeiden panttioikeuden tapauksessa voi tapahtua myös sijoittautumisen lykkäämisedellytyksellä.

Lisäksi NV: n uudistamista koskeva lakiehdotus sisältää useita muutoksia päätöksenteko. Yksi tärkeistä muutoksista koskee esimerkiksi päätöksentekoa kokouksen ulkopuolella, mikä on erityisen tärkeää ryhmään yhteydessä oleville NV: lle. Voimassa olevan lain mukaan päätökset voidaan tehdä kokouksen ulkopuolella vain, jos yhtiöjärjestys sen sallii. Se ei ole ollenkaan mahdollista, jos yhtiöllä on haltijaosakkeita tai se on antanut todistuksia ja päätös on tehtävä yksimielisesti. Tulevaisuudessa ehdotuksen tultua voimaan päätöksenteko kokouksen ulkopuolella on lähtökohtana, jos kaikki kokousoikeutta omaavat henkilöt ovat suostuneet siihen. Lisäksi uudessa ehdotuksessa on myös mahdollisuus tavata Alankomaiden ulkopuolella, mikä on hyödyllistä yrittäjille, joilla on kansainvälisesti toimivia NV: itä.

Lopuksi, perustamiseen liittyvät kustannukset käsitellään ehdotuksessa. Tältä osin uusi ehdotus NV-lain uudistamisesta avaa mahdollisuuden, että yhtiö on velvollinen maksamaan nämä kustannukset perustamisasiakirjassa. Tämän seurauksena hallitus kiertää asiaankuuluvien perustamisasiakirjojen erillisen ratifioinnin. Tämän muutoksen myötä NV: lle voidaan poistaa velvollisuus ilmoittaa perustamiskustannukset kaupparekisterille, aivan kuten se tapahtui BV: n kanssa.

Tasapainoisempi miesten ja naisten suhde

Viime vuosina naisten ylennys ylin joukossa on ollut keskeinen teema. Tulosten tutkimus on kuitenkin osoittanut, että ne ovat jonkin verran pettymyksiä, joten Alankomaiden hallitus tuntee olevansa pakko käyttää tätä ehdotusta edistääkseen tavoitetta lisätä naisia ​​liike-elämän kärjessä uudenaikaistamalla NV-lakia sekä miesten ja naisten suhdetta. . Ajatuksena on, että huippuyritysten monimuotoisuus voi johtaa parempiin päätöksiin ja liiketoiminnan tuloksiin. Kaikkien yhtäläisten mahdollisuuksien ja lähtökohdan saavuttamiseksi liike-elämässä asiaan liittyvässä ehdotuksessa toteutetaan kaksi toimenpidettä. Ensinnäkin suurten julkisten osakeyhtiöiden on myös määriteltävä asianmukaiset ja kunnianhimoiset tavoiteluvut hallintoneuvostolle, hallintoneuvostolle ja alajohdolle. Ehdotuksen mukaan heidän on myös tehtävä konkreettisia suunnitelmia näiden toteuttamiseksi ja oltava avoimia prosessista. Miesten ja naisten suhde pörssiyhtiöiden hallintoneuvostossa tulee kasvaa vähintään kolmasosaan miesten ja kolmasosaan naisten lukumäärästä. Esimerkiksi kolmen hengen hallintoneuvosto koostuu tasapainoisesti, jos siihen kuuluu vähintään yksi mies ja yksi nainen. Tässä yhteydessä esimerkiksi hallintoneuvoston jäsenen nimittäminen, joka ei edusta vähintään 30 prosentin edustusosuutta, nimitys on mitätön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mitätöinti vaikuttaa päätöksentekoon, johon mitätöity hallintoneuvoston jäsen osallistui.

Yleensä NV-lain tarkistus ja nykyaikaistaminen merkitsee yritykselle myönteistä kehitystä, joka täyttää monien julkisten osakeyhtiöiden nykyiset tarpeet. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että joukko asioita muuttuu yrityksille, jotka käyttävät julkisen osakeyhtiön (NV) oikeudellista muotoa. Haluatko tietää, mitä nämä tulevat muutokset tarkoittavat konkreettisesti yrityksellesi tai mikä on miesten ja naisten suhde yrityksessäsi? Onko sinulla muita kysymyksiä ehdotuksesta? Vai haluatko vain pysyä ajan tasalla NV-lain uudistamisesta? Ota sitten yhteyttä Law & More. Lakimiehemme ovat yhtiöoikeuden asiantuntijoita ja antavat mielellään neuvoja. Pidämme myös silmällä jatkokehitystä puolestasi!

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.