Onko eläkejärjestelmä pakollinen?

Onko eläkejärjestelmä pakollinen?

Kyllä ja ei! Pääsääntönä on, että työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan työntekijöille eläkejärjestelmää. Lisäksi työntekijät eivät lähtökohtaisesti ole velvollisia osallistumaan työnantajan tarjoamaan eläkejärjestelmään.

Käytännössä on kuitenkin monia tilanteita, joissa tämä pääsääntö ei päde, jolloin työnantajalla on vain vähän valinnanvaraa tarjota eläkejärjestelmää vai ei. Työnantaja ei myöskään voi aina suunnitella tai muuttaa eläkejärjestelmää parhaaksi katsomallaan tavalla. Tästä on tärkeää olla varma.

Missä tilanteissa eläkejärjestelmä on pakollinen?

  • Pakolliseen jäsenyyteen an alan eläkerahasto;
  • A:n mukainen velvollisuus työehtosopimus; Rajoitus johtuu yritysneuvosto"s suostumusoikeus;
  • Jos kyseessä on jo olemassa oleva täytäntöönpanosopimus;
  • lakisääteinen määräys eläkelaissa.

Pakollinen osallistuminen alan eläkerahastoon

Yrityksen kuuluessa pakollisen toimialan eläkesäätiön piiriin, työnantaja on velvollinen tarjoamaan eläkesäätiön eläkejärjestelmää ja rekisteröimään työntekijän tähän rahastoon. Jos työnantaja ei vahingossa liity alan pakolliseen eläkesäätiöön, sillä voi olla huomattavia taloudellisia seurauksia hänelle ja hänen työntekijöilleen. Myös työnantajan tulee liittyä joka tapauksessa myöhemmin ja rekisteröidä työntekijät takautuvasti. Tämä tarkoittaa, että kaikki erääntyneet eläkemaksut on edelleen maksettava. Joskus vapautus on mahdollista, mutta koska tämä vaihtelee toimialoittain, on tärkeää tutkia asiaa huolellisesti. Voit tarkistaa, kuuluuko yrityksesi johonkin pakollisista etuuspohjaisista rahastoista osoitteessa uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Suurin osa hollantilaisista työntekijöistä on pakollisesti sidoksissa johonkin yli 50 alan eläkerahastosta. Tunnetuimmat alan eläkerahastot ovat ABP (hallitukselle ja koulutukselle), PFZW (terveys ja hyvinvointi), BPF Bouw ja Metal and Technology Pension Fund.

Työehtosopimukseen perustuvat eläkevelvoitteet

Työehtosopimus voi sisältää määräyksiä ja ehtoja, joita eläkejärjestelmän on noudatettava, tai se voi pakollisesti määrätä, mille eläkelaitokselle eläke tulee sijoittaa. Eläkkeitä koskevia kustannus-hyötysuhteita koskevia säännöksiä ei voida julistaa yleisesti sitoviksi. Tämä tarkoittaa, että ne eivät periaatteessa sido erillisiä työnantajia ja työntekijöitä. Aina on kuitenkin tärkeää selvittää, voivatko työnantaja ja työntekijät kuulua pakollisen toimialan eläkesäätiön piiriin.

Työnantajaa koskevat rajoitukset yritysneuvoston suostumusoikeudesta 

Niin sanottu yritysneuvoston suostumusoikeus rajoittaa entisestään työnantajan sopimusvapautta eläkkeissä. Tästä suostumusoikeudesta on säädetty yritysneuvostolain 27 §:ssä. Lain mukaan yritysneuvosto on pakollinen, jos yrityksen palveluksessa on vähintään 50 henkilöä. Yrityksen henkilöstömäärää määritettäessä ei saa tehdä eroa kokoaikatyön ja osa-aikatyön välillä. Yritysneuvostolain mukaan työnantajan on hankittava yritysneuvoston suostumus päätökseen, joka koskee muun muassa eläkesopimuksen käyttöönottoa, muuttamista tai peruuttamista.

Työnantaja on jo tehnyt hallintosopimuksen eläkelaitoksen kanssa.

Tässä tilanteessa työnantaja on lähes aina sopimusvelvollinen rekisteröimään kaikki uudet työntekijät eläkelaitokseen. Yksi syy tähän on se, että eläkevastaava ei periaatteessa saa kysyä työntekijöiden terveydentilasta. Nyt välttääkseen vain huonokuntoisten työntekijöiden rekisteröinnin eläkevastaava vaatii kaikkien työntekijöiden – tai työntekijöiden ryhmän – rekisteröinnin.

Lakisääteisen eläkelain mukainen rajoitus

Työnantajan on ilmoitettava uudelle työntekijälle kirjallisesti kuukauden kuluessa liittymisestä, osallistuuko hän eläkejärjestelmään vai ei. Jos tämä työntekijä kuuluu samaan jo eläkejärjestelmään kuuluvien työntekijöiden ryhmään, uusi työntekijä siirtyy automaattisesti myös tähän eläkejärjestelmään. Käytännössä tämä mainitaan yleensä jo tarjotussa työsopimuksessa.

Työntekijöiden panos

Kattaako pakollinen eläkejärjestelmä työnantajan? Jos näin on, kyseisessä järjestelmässä tai työehtosopimuksessa ilmoitetaan työntekijöiden enimmäismaksu. Huomautus! Eläkemaksut ovat vähennyskelpoisiaTyönantajan osuus työeläkemaksuista lasketaan työvoimakustannuksiksi. Työnantaja voi vähentää ne voitosta. Tämän seurauksena maksat vähemmän veroja.

Työnantajan huolenpitovelvollisuus

Tieto eläkkeestä kulkee eläkelaitoksen (eläkesäätiön tai eläkevakuuttajan) kautta. Mutta työnantajan on myös tiedotettava työntekijöille joistakin asioista. Tätä kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Eläkesäätiö tai eläkevakuutus voi usein auttaa tässä. Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille heidän eläkkeestään:

  • Työsuhteen alkaessa. Työnantaja kertoo heille eläkejärjestelmästä ja eläkemaksusta, joka heidän on maksettava itse. Ja onko arvonsiirto mahdollista. Uusi työntekijä siirtää jo karttuneen eläkkeen uuden työnantajan eläkejärjestelmään.
  • Jos he jo työskentelevät esimerkiksi mahdollisuuksista saada lisäeläkettä.
  • Jos hän lähtee työsuhteesta, työnantaja ilmoittaa työnantajalle, että eläkejärjestelmä voi jatkua, jos työntekijä aloittaa oman yrityksen. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle hänen eläkkeensä arvonsiirrosta uuden työnantajan eläkejärjestelmään.

Voiko työntekijä kieltäytyä eläkkeestä?

Useimmissa tapauksissa on lähes mahdotonta olla osallistumatta eläkejärjestelmään. Jos työeläke tai eläkeosuus on määrätty työehtosopimuksessa, työntekijä ei pääse siitä eroon. Jos työnantaja on solminut sopimuksen eläkevakuutusyhtiön kanssa, on yleensä myös sovittu, että kaikki työntekijät osallistuvat. Työntekijänä voit myös kysyä itseltäsi, onko viisasta olla osallistumatta. Pakollisen eläkemaksusi lisäksi työnantaja maksaa osuuden. Myös eläkemaksu tulee bruttopalkasta, kun taas sen pitäisi tulla nettopalkasta, kun aloitat säästämisen.

Tuomitut

Aseistakieltäytyjä on henkilö, joka ei halua ottaa vakuutusta uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Tämä vaikuttaa eläkkeeseen. Heillä on tällöin oltava sosiaalivakuutuspankin (SVB) virallinen lupa. Tällaisen vapautuksen hakeminen on melko rajua, sillä vapautus koskee kaikkia vakuutuksia. Sinut poistetaan myös AOW:n ja WW:n rekisteröinnistä, etkä voi enää saada sairausvakuutusta. Älä siis rekisteröidy aseistakieltäytyjäksi vain saadaksesi eron pakollisesta eläkemaksustasi. Jos saat tunnustuksen SVB:ltä, et välttämättä ole halvempi. Vakuutetun vaihtoehdon sijaan aseistakieltäytyjä maksaa vakuutusmaksun säästövaihtoehdosta. Palkkio maksetaan erityisesti avatulle säästötilille korolla. He saavat tämän erissä eläkeikään mennessä, kunnes potti on tyhjä.

Työnantaja ei saa muuttaa eläkejärjestelmää yhdessä yössä.

Eläkejärjestelmä on työsuhteen ehto, eikä työnantaja saa muuttaa sitä vain niin. Tämä on sallittua vain työntekijöiden suostumuksella. Joskus eläkejärjestelmässä tai työehtosopimuksessa sanotaan, että yksipuolinen sopeutus on mahdollista. Mutta tämä on sallittua vain vaikeissa olosuhteissa, kuten jos yritys on konkurssivaarassa tai jos lainsäädäntö tai työehtosopimus muuttuu. Työnantajan on tällöin ilmoitettava työntekijöilleen muutosehdotuksesta.

Jos järjestelmää sovelletaan yrityksen sisällä, se on lähes kaikissa tapauksissa pakollinen. Jos vapaaehtoista eläkettä tarjotaan, tärkeintä on varmistaa, että kaikki osallistuvat. Onko sinulla kysyttävää blogimme lukemisen jälkeen? Voit vapaasti ottaa yhteyttä meille; asianajajamme keskustelevat kanssasi mielellään ja antavat sinulle asianmukaisia ​​neuvoja. 

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.