Mitkä ovat erilaiset lait

Vaikka on olemassa monia erityyppisiä lakeja, joita voidaan tutkia ja harkita, on usein helpoin ryhmitellä ne kahteen pääluokkaan: julkisiin ja yksityisiin lakeihin. Julkiset lait ovat hallituksen laatimia kansalaisten käyttäytymisen järjestämiseen ja sääntelyyn, joihin usein kuuluvat rikoslait ja perustuslailliset lait. Yksityislait ovat säädöksiä, jotka on tarkoitettu auttamaan yksityishenkilöiden välisten liike- ja yksityissopimusten sääntelyssä, mukaan lukien vahingonkorvauslait ja omaisuuslait. Koska laki on niin laaja periaate, laki on jaettu viiteen lakialueeseen; valtiosääntö, hallinto-oikeus, rikosoikeus, siviilioikeus ja kansainvälinen oikeus.

Law & More B.V.