ONKO KÄSITTELÄSSÄ VAHINGONKORVAUSVAATIMUS?
PYYTÄ OIKEUDELLISTA APUA

Lakimiehemme ovat erikoistuneita virkaoikeudessa

tarkistettu Asia selvä.

tarkistettu Henkilökohtainen ja helposti saatavilla.

tarkistettu Omat intressit ensin.

Helposti saavutettavissa

Helposti saavutettavissa

Law & More on saatavana maanantaista perjantaihin
klo 08-00 ja viikonloppuisin klo 22-00

Hyvä ja nopea viestintä

Hyvä ja nopea viestintä

Asianajajamme kuuntelevat tapaustasi ja kertovat
asianmukaisella toimintasuunnitelmalla

Henkilökohtainen lähestymistapa

Henkilökohtainen lähestymistapa

Toimintatapamme takaa, että 100 % asiakkaistamme
suosittele meitä ja että olemme saaneet keskimäärin arvosanan 9.4

Vahingonkorvausvaatimukset

Perusperiaatetta sovelletaan Alankomaiden korvauslaissa: Jokainen kantaa omaa vahinkoaan. Joissain tapauksissa yksinkertaisesti kukaan ei ole vastuussa. Ajattele esimerkiksi raskauden myrskyjen aiheuttamia vaurioita. Oliko joku aiheuttanut vaurioita? Tällöin vahingon korvaaminen voi olla mahdollista vain, jos henkilöllä on syytä pitää vastuussa. Alankomaiden lainsäädännössä voidaan erottaa kaksi periaatetta: sopimus- ja oikeudellinen vastuu.

Pikavalikko

Sopimuksen mukainen vastuu

Tekevätkö osapuolet sopimuksen? Silloin ei ole vain tarkoitus, vaan myös velvoite, että molemmat osapuolet täyttävät niissä tehdyt sopimukset. Jos osapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, on olemassa a puute. Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa toimittaja ei toimita tavaroita, toimita ne myöhään tai huonossa kunnossa.

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

ASIANAJAJA

ruby.van.kersbergen@lwandmore.nl

Law & More voi myös tehdä tämän puolestasi

Law and More

Hyväksymissopimus

Sopimuksen tekeminen vaatii paljon työtä. Siksi pyydä apua.

Law and More

Ilmoitus oletuksesta

Eikö kukaan noudata tapaamisia? Voimme lähettää kirjallisia muistutuksia ja käydä riita-asioita puolestasi.

Law and More

Työsopimus

Haluatko tukea työsopimuksen laatimisessa? Soittaa Law & More.

Käsitätkö vahingonkorvausvaatimusta ja haluatko oikeusapua menettelyssä?

"Law & More asianajajat
ovat mukana ja osaavat tuntea myötätuntoa
asiakkaan ongelman kanssa"

Vain puutteella ei kuitenkaan vielä ole oikeutta korvaukseen. Tämä vaatii myös vastuullisuutta. Vastuullisuutta säännellään Alankomaiden siviililain 6:75 pykälässä. Siinä määrätään, että puutetta ei voida katsoa johtuvan toisesta osapuolesta, jos se ei johdu hänen syystä, eikä se johtu lain, säädöksen tai vallitsevien näkemysten perusteella. Tämä koskee myös ylivoimaista estettä.

Onko puute ja onko se myös syyllinen? Tässä tapauksessa syntynyttä vahinkoa ei voida vielä vaatia suoraan toiselta osapuolelta. Yleensä laiminlyönti on ensin lähetettävä, jotta toiselle osapuolelle annetaan mahdollisuus täyttää velvollisuutensa vielä ja kohtuullisen ajan kuluessa. Jos toinen osapuoli ei edelleenkään täytä velvoitteitaan, seurauksena on laiminlyönti ja myös korvausta voidaan vaatia.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

Asianmukainen lähestymistapa

Tom Meevis oli mukana tapauksessa koko ajan, ja hän vastasi nopeasti ja selkeästi kaikkiin kysymyksiini. Suosittelen varmasti yritystä (ja erityisesti Tom Meevisiä) ystäville, perheelle ja liikekumppaneille.

10
mike
Hoogeloon

Vastuulakimiesmme ovat valmiita auttamaan sinua:

Office Law & More

Lisäksi toisen osapuolen vastuuta ei voida pitää itsestäänselvyytenä sopimusvapauden periaatteen kannalta. Loppujen lopuksi Alankomaiden osapuolilla on suuri sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että sopimuspuolet voivat myös vapauttaa tietyn puutteellisen vastuuvelvollisuuden. Tämä tehdään yleensä itsessään sopimuksessa tai yleisin ehdoin, jotka siihen ilmoitetaan sovellettavan sopimuksella vapautuslauseke. Tällaisen lausekkeen on kuitenkin täytettävä tietyt ehdot, jotta osapuoli voi vedota siihen voidakseen olla vastuussa. Kun tällainen lauseke on sopimussuhteessa ja täyttää ehdot, sovelletaan lähtökohtaa.

VahingonkorvausvaatimusOikeudellinen vastuu

Yksi tunnetuimmista ja yleisimmistä siviilioikeudellisen vastuun muodoista on vahingonkorvaus. Tähän sisältyy jonkun henkilön toiminta tai laiminlyönti, joka aiheuttaa lainvastaisesti vahinkoa toiselle. Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa vierailijasi voi vahingossa koputtaa arvokasta maljakkoasi tai pudottaa kallista kameraasi. Tällöin Alankomaiden siviililain 6: 162 §: ssä säädetään, että tällaisen toiminnan tai laiminlyönnin uhri on oikeutettu korvaukseen, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Esimerkiksi jonkun toisen käyttäytymistä tai toimintaa on ensinnäkin pidettävä laiton. Näin on, jos tekoon liittyy tietyn oikeuden loukkaaminen tai teko tai laiminlyönti, joka on vastoin laillista velvollisuutta tai sosiaalista kunnollisuutta tai kirjoittamattomia normeja. Lisäksi teko on oltava omistettu 'tekijä'. Tämä on mahdollista, jos hänen syystä tai syystä hän on vastuussa laista tai liikenteestä. Tavoitetta ei vaadita vastuuvelvollisuuden yhteydessä. Hyvin pieni velka saattaa riittää.

Tästä johtuva standardin rikkominen ei kuitenkaan aina johda vastuuseen jokaiselle, joka kärsii vahingosta seurauksena. Loppujen lopuksi vastuuta voidaan silti rajoittaa suhteellisuustedellytys. Tämän vaatimuksen mukaan korvausvelvollisuutta ei tarvitse maksaa, jos standardin rikkominen ei suojaa uhrin kärsimää vahinkoa. Siksi on tärkeää, että ”tekijä” on toiminut väärin ”uhriin nähden” tämän normin rikkomisen takia.

Vaurioiden tyypit

Jos sopimus- tai siviilioikeudellisen vastuun vaatimukset täyttyvät, korvausta voidaan vaatia. Vahinkoihin, jotka voidaan korvata Alankomaissa, sisältyy sitten rahallinen häviö ja muut menetykset. Kun taloudellinen tappio liittyy kärsimään menetettyyn voittoon tai menetykseen, muut tappiot koskevat aineettomia kärsimyksiä. Periaatteessa omaisuusvahinko voidaan korvata aina ja täysin, muut haitat vain siltä osin kuin laissa säädetään niin monista sanoista.

Tosiasiallisesti kärsittyjen vahinkojen täysi korvaus

Korvauksen osalta perusperiaate tosiasiallisesti kärsittyjen vahinkojen täysi korvaus sovelletaan.

Tämä periaate tarkoittaa, että vahingon aiheuttaneen tapahtuman vahingon kärsineelle ei korvata enempää kuin hänen koko vahinkoaan. Alankomaiden siviililain 6: 100 §: ssä säädetään, että jos sama tapahtuma ei vain aiheuta uhrille vahinkoa, mutta tuottaa myös joitain Hyödyt, tämä etu on veloitettava korvausta määritettäessä, mikäli se on kohtuullista. Hyöty voidaan kuvata uhrin (omaisuuden) aseman paranemiseksi vahingon aiheuttavan tapahtuman seurauksena.

Lisäksi vaurioita ei aina korvata kokonaan. Uhrin itse syyllinen käyttäytyminen tai olosuhteet uhrin riskialueella ovat tässä tärkeässä roolissa. Tämän jälkeen on esitettävä seuraava kysymys: pitäisikö uhrin toimia toisin kuin vahingon tapahtumisen tai laajuuden suhteen? Joissakin tapauksissa uhri voidaan velvoittaa rajoittamaan vahinkoa. Tähän sisältyy tilanne, jossa sammuttimen ollessa läsnä ennen vahinkoa aiheuttavan tapahtuman, kuten tulipalon, tapahtumista. Onko uhrilla mitään syytä? Siinä tapauksessa, oma syyllinen käyttäytyminen johtaa periaatteessa vahingon aiheuttaneen korvausvelvollisuuden vähentymiseen, ja vahinko on jaettava vahingon aiheuttaneen henkilön ja uhrin kesken. Toisin sanoen (suuri) osa vahingoista jää uhrin omalla kustannuksella. Ellei uhri ole vakuutettu siitä.

VahingonkorvausvaatimusVarmista vaurioilta

Edellä esitetyn perusteella voi olla viisasta ottaa vakuutus välttääksesi, että vahingot jäävät uhrin tai vahingon aiheuttaneen. Vahingoittaminen ja sen väittäminen on loppujen lopuksi vaikea oppi. Lisäksi nykyään voit ottaa vakuutusyhtiöiden kanssa helposti erilaisia ​​vakuutuksia, kuten vastuuvakuutuksia, kotitalous- tai autovakuutuksia.

Käsitätkö vahinkoja ja haluatko vakuutuksen korvaamaan vahingot? Sitten sinun on ilmoitettava vahingoista vakuuttajallesi itse, yleensä kuukauden kuluessa. On suositeltavaa kerätä niin paljon todisteita tästä. Tarvittava todiste riippuu vahinkojen tyypistä ja vakuuttajasi kanssa tekemistäsi sopimuksista. Raporttisi jälkeen vakuutuksenantaja ilmoittaa korvataanko vahingot ja mitkä.

Huomaa, että jos vakuutuksesi on korvannut vahingot, et voi enää vaatia vahinkoa vahinkoa aiheuttajalta. Tämä on erilainen vahinkojen osalta, joita vakuuttaja ei kata. Vakuutuksenantajalta vahingonkorvauksen seurauksena aiheutuva vakuutusmaksun korotus on myös vahingon aiheuttajan korvauskelpoinen.

Ryhmäkanne

Tietyissä olosuhteissa ryhmäkanne voi olla houkutteleva vaihtoehto mahdolliselle yksittäiselle menettelylle. Tämä koskee erityisesti leviäviä vaurioita: uhreille aiheutuneiden vahinkojen kokonaismäärä on suuri, mutta uhreja kohden aiheutuvat vahingot ovat suhteellisen pienet. Tällöin mahdollinen korvaus ei usein ole suurempi kuin menettelyn kustannukset, aikainvestointi ja uhrin menetyksen vaara. Lisäksi tällaisista vahingoista vastuussa olevat ovat usein suuria organisaatioita, jotka tuntevat oikeusjärjestelmän ja joilla on riittävästi taloudellisia resursseja nostaakseen kanteen.

1. tammikuuta 2020 lähtien joukkovelkakirjojen ratkaisemisesta annettu yhteislaki on tullut voimaan. Tämä on mahdollistanut vahinkoa kärsineiden, joiden vahinko on aiheutunut samasta tapahtumasta tai vastaavista tapahtumista ja joista vain yksi tai rajoitettu määrä (oikeushenkilöitä) on vastuussa, mahdollisuuden ryhtyä yhteiseen korvausvaatimukseen eturyhmän kautta. Alankomaiden siviililain 3 §: n 305a §: ssä säädetään nyt yhdestä ryhmäkanteesta riippumatta siitä, toimivatko ne korvauksena käteisellä vai ei.

Palvelumme

At Law & More Ymmärrämme, että kaikilla vaurioilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sinulle. Aiotko käsitellä vahinkoja ja haluatko tietää, voitko korvata vahingon? Käsitätkö vahingonkorvausvaatimusta ja haluatko oikeusapua menettelyssä? Oletko kiinnostunut siitä, mitä muuta voimme tehdä sinulle? Ota yhteyttä Law & More. Lakimietemme ovat asiantuntijoita vahingonkorvausvaatimuksissa ja auttavat mielellään henkilökohtaisen ja kohdennetun lähestymistavan ja neuvojen avulla!

Haluatko tietää mitä Law & More voi palvella sinua asianajotoimistona Eindhoven ja Amsterdam?
Ota sitten yhteyttä puhelimitse +31 40 369 06 80 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen:
Herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Herra. Maxim Hodak, asianajaja & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.