Tietosuoja on perusoikeus, jonka avulla sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat hallita tietojaan. Eurooppalaisten ja kansallisten lakien ja asetusten lisääntymisen sekä valvojien noudattamisen tiukan valvonnan vuoksi yritykset ja laitokset eivät tuskin voi sivuuttaa yksityisyyden suojaa nykyään. Tunnetuin esimerkki lainsäädännöstä ja määräyksistä, joita lähes kaikkien yritysten tai laitosten on noudatettava, on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)…

TARVITTAA TYÖLLISYYSLAKAAJAA?
PYYTÄ OIKEUDELLISTA APUA

Yhteystiedot

Tietosuojalakimies

Tietosuoja on perusoikeus, jonka avulla sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat hallita tietojaan.

Pikavalikko

Eurooppalaisten ja kansallisten lakien ja asetusten lisääntymisen ja valvontaviranomaisten tiukan valvonnan vuoksi yritykset ja laitokset voivat tuskin sivuuttaa yksityisyyslakia nykyään. Tunnetuin esimerkki lainsäädännöstä ja määräyksistä, joita melkein jokaisen yrityksen tai laitoksen on noudatettava, on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka tuli voimaan koko Euroopan unionissa. Alankomaissa lisäsäännöistä säädetään GDPR-täytäntöönpanolaissa (UAVG). GDPR: n ja UAVG: n ydin on siinä, että jokaisen henkilötietoja käsittelevän yrityksen tai laitoksen on käsiteltävä näitä henkilötietoja huolellisesti ja avoimesti.

Vaikka yrityksesi GDPR-todisteeksi tekeminen on erittäin tärkeää, se on oikeudellisesti monimutkainen. Riippumatta siitä, koskeeko asiakastietoja, henkilötietoja tai kolmansien osapuolten tietoja, GDPR asettaa tiukat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja vahvistaa myös niiden henkilöiden oikeuksia, joiden tietoja käsitellään. Law & More lakimiehet ovat tietoisia kaikesta kehityksestä, joka liittyy (jatkuvasti muuttuvaan) yksityisyyslakiin. Asianajajamme tutkivat tapaa, jolla käsittelet henkilötietoja ja kartoitat sisäisiä prosessejasi ja tietojenkäsittelyäsi. Asianajajamme tarkistavat myös, missä määrin yrityksesi on riittävän jäsennelty sovellettavan AVG-lainsäädännön mukaisesti ja mitkä ovat mahdolliset parannukset. Näillä tavoilla Law & More auttaa mielellään luomaan ja pitämään organisaatiosi GDPR-todisteena.

Tom Meevis - asianajaja Eindhoven

Tom Meevis

Toimitusjohtaja / asianajaja

 Soita +31 40 369 06 80
AVG-kuva

AVG

AVG: n käyttöönoton myötä lakeja on tiukennettu. Onko yrityksesi valmis tähän?

Functionaris voor Gegevensbescherming -kuva

Tietosuojavastaava

Autamme sinua nimeämään tietosuojavastaava

Tietosuojavaikutusten arviointikuva

Tietosuojavaikutusten arviointi

Voimme suorittaa analyysin tietojesi käsittelyyn liittyvien riskien tunnistamiseksi

Tietokuvan käsittely

Tietojen käsittely

Mitä tietoja yrityksesi käsittelee? Käsitelläänkö sitä AVG: llä? Olemme palveluksessasi

”Esittelyn aikana se
tuli minulle heti selväksi
että Law & More on
selkeä toimintasuunnitelma ”

Sovellusalue ja valvonta

GDPR koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät henkilötietoja. Kun yrityksesi kerää tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, yrityksesi on tehtävä GDPR: ään. Lisäksi henkilötietoja käsitellään, kun esimerkiksi työntekijöidesi palkkahallinto pidetään yllä, tapaamiset asiakkaiden kanssa rekisteröidään tai kun terveydenhuollon tietoja vaihdetaan. Voit ajatella myös seuraavia tilanteita: markkinointitoimintojen suorittaminen tai työntekijöiden tuottavuuden tai tietokoneen käytön mittaaminen tai rekisteröiminen. Edellä esitetyn perusteella on väistämätöntä, että yrityksesi joutuu käsittelemään yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä.

Alankomaissa perusperiaatteena on, että on voitava luottaa yrityksiin ja instituutioihin käsittelemään tietojaan huolellisesti. Loppujen lopuksi digitalisoinnilla on nykyisessä yhteiskunnassa yhä tärkeämpi merkitys, ja siihen sisältyy tietojen käsittely digitaalisessa muodossa. Tämä voi johtaa vakaviin riskeihin tietosuojamme turvaamiseksi. Siksi Alankomaiden yksityisyyden valvojalla, Alankomaiden tietosuojaviranomaisella (AP) on kauaskantoiset valvonta- ja täytäntöönpanovaltuudet. Jos yrityksesi ei noudata sovellettavaa GDPR-lainsäädäntöä, se vaarassa on nopeasti tilaus, josta määrätään uhkasakot tai huomattava sakko, joka voi olla jopa kaksikymmentä miljoonaa euroa. Lisäksi, jos henkilötietoja käytetään huolimattomasti, yrityksesi on otettava huomioon uhrien mahdolliset huonot julkisuus- ja korvaustoimet.

Yksityisyydensuoja

Inventaario ja tietosuojakäytäntö

Jotta estettäisiin esimiehen tällaiset kauaskantoiset seuraukset tai toimenpiteet, yrityksellesi tai laitoksellesi on tärkeää, että sinulla on tietosuojakäytäntö GDPR: n noudattamiseksi. Ennen tietosuojakäytännön laatimista on tärkeää kartoittaa, kuinka yrityksesi tai laitoksesi menee yksityisyyden suojan yhteydessä. Siksi Law & More on laatinut seuraavan vaiheittaisen suunnitelman:

Vaihe 1: Tunnista, mitä henkilötietoja käsittelet
Vaihe 2: Määritä tietojenkäsittelyn tarkoitus ja perusta
Vaihe 3: Selvitä, miten rekisteröidyn oikeudet taataan
Vaihe 4: Arvioi, pyydätkö, vastaanotatko ja rekisteröitkö luvan ja miten
Vaihe 5: Selvitä, onko sinun suoritettava tietosuojavaikutus
Vaihe 6: Määritä, nimitetäänkö tietosuojavastaava
Vaihe 7: Selvitä, kuinka yrityksesi käsittelee tietovuotoja ja ilmoitusvelvollisuutta
Vaihe 8: Tarkista prosessorisopimuksesi
Vaihe 9: Määritä, mihin organisaatiosi esimiehesi kuuluu

AKun olet suorittanut tämän analyysin, on mahdollista selvittää, mitkä yksityisyydensuojalainsäädännön rikkomisen riskit syntyvät yrityksessäsi. Tämä voidaan odottaa myös tietosuojakäytännössäsi. Etsitkö tukea tässä prosessissa? Ota yhteyttä Law & More. Asianajajamme ovat asiantuntijoita yksityisyydensuojalain alalla ja voivat auttaa yritystäsi tai laitosta seuraavissa palveluissa:

• Neuvonta ja vastaus oikeudellisiin kysymyksiisi: esimerkiksi milloin tapahtuu tietosuojarikkomus ja miten käsittelet sitä?
• Tietojenkäsittelyn analysointi GDPR: n tavoitteiden ja periaatteiden perusteella ja erityisten riskien määrittäminen: noudattaako yrityksesi tai laitoksesi GDPR: ää ja mitä oikeudellisia toimenpiteitä sinun on vielä toteutettava?
• Asiakirjojen, kuten tietosuojakäytännön tai prosessorisopimusten, valmistelu ja tarkistaminen.
• Tietosuojavaikutusten arviointien suorittaminen.
• AP avustaa oikeudenkäynneissä ja täytäntöönpanomenettelyissä.

Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR)

Yksityisyyden suojan merkityksestä tulee yhä tärkeämpi nykyisessä yhteiskunnassa. Tämä johtuu suurelta osin digitalisoinnista, kehityksestä, jossa tietoa käsitellään useammin digitaalisessa muodossa. Valitettavasti digitalisointiin liittyy myös riskejä. Yksityisyyden suojaamiseksi on luotu tietosuojamääräykset.

• Tietosuojalaki on tällä hetkellä tekemässä merkittävää muutosta, joka johtuu GDPR: n täytäntöönpanosta. GDPR: n perustamisen myötä koko Euroopan unioniin sovelletaan samaa yksityisyydensuojalakia. Tämä vaikuttaa suuresti yrityksiin, koska niiden on käsiteltävä tiukempia tietosuojavaatimuksia. GDPR parantaa rekisteröidyn asemaa myöntämällä heille uusia oikeuksia ja vahvistamalla vahvistettuja oikeuksiaan. Henkilötietoja käsittelevillä organisaatioilla on lisäksi enemmän velvoitteita. Yrityksille on tärkeää varautua tähän muutokseen, varsinkin kun seuraamukset BKT: n noudattamatta jättämisestä myös tiukentuvat.

Tarvitsetko neuvoja siirtymiseen GDPR: ään? Haluatko suorittaa vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen varmistaaksesi, että yrityksesi noudattaa GDPR: stä johtuvia vaatimuksia? Vai oletko huolissasi siitä, että omien henkilötietojesi suojaaminen on riittämätöntä? Law & More hänellä on laaja tietosuoja tietosuojalakeista ja auttaa sinua rakentamaan organisaatiosi tavalla, joka on GDPR: n mukainen.

Haluatko tietää mitä Law & More voiko tehdä sinulle asianajotoimistona Eindhovenissa?
Ota sitten yhteyttä puhelimitse +31 (0) 40 369 06 80 stuur een sähköpostitse naar:

Herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More - [sähköposti suojattu]
Herra. Maxim Hodak, asianajaja & muuta - [sähköposti suojattu]

Ota yhteyttä oranssiin

Law & More B.V.