Mitä yritysjuristit tekevät

Yritysasianajajan tehtävänä on varmistaa kaupallisten liiketoimien laillisuus ja neuvoa yrityksiä niiden laillisissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa, mukaan lukien yritysjohtajien tehtävät ja vastuut. Tätä varten heillä on oltava tieto sopimusoikeudesta, verolakista, kirjanpidosta, arvopaperilainsäädännöstä, konkurssista, immateriaalioikeuksista, toimiluvista, kaavoituslaeista ja niiden yritysten liiketoimintaa koskevista laeista, joissa he työskentelevät.

Law & More B.V.