TOIMISTO VALITUSMENETTELY

Law & More arvostaa asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Yrityksemme pyrkii parhaiten palvelemaan sinua. Siitä huolimatta voi tapahtua, että olet tyytymätön palveluidemme tiettyyn osaan. Alla on toiminta, jonka voit toteuttaa tällaisessa tilanteessa.

Jos et ole tyytyväinen toimeksiantosopimuksen luomiseen ja toimeenpanoon, palveluidemme laatuun tai laskun määrään, sinua pyydetään lähettämään vastalauseesi ensin omalle lakimiehellesi. Voit myös ottaa yhteyttä yritykseemme TGLM Meevisiin. Yrityksemme käsittelee valituksen toimistovalitusmenettelyssä kuvatun menettelyn mukaisesti.

Löydämme neuvotteleessamme sinua ratkaisun esiin tuotuun ongelmaan niin nopeasti kuin mahdollista. Vahvistamme aina tällaisen ratkaisun kirjallisesti. Voit odottaa saavasi reagoida valituksesi kirjallisesti 4 viikon kuluessa. Jos meidän on poikettava tästä termiä, ilmoitamme sinulle ajoissa ja mainitsemme poikkeaman syyn ja ajan, jonka kuluessa voit odottaa reaktiota meiltä.

1 artikla Määritelmät

Tässä valitusmenettelyssä jäljempänä esitetyillä termeillä on seuraava merkitys:

valitus: kaikki kirjalliset ilmaisut tyytymättömyydestä, jonka asiakas on tehnyt tai jota hän edustaa asianajajan tai hänen vastuullaan työskentelevien henkilöiden suhteen ammatillisiin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden tekemiseen tai toteuttamiseen (Overeenkomst van opdracht), tarjottujen palvelujen laatu tai niistä laskutettu summa, lukuun ottamatta kuitenkaan asianajajan ammattia koskevan Alankomaiden lain (4) tarkoitettua valitusta (Advocatenwetissä);

kantaja: asiakas tai hänen edustajansa, valituksen tekevä;

valitusvirkamies: asianajaja, jolla on valituksen käsittely, aluksi TGLM Meevis.

2 artikla Soveltamisala

2.1 Tätä valitusmenettelyä sovelletaan kaikkiin tarjoamiin ammatillisiin palveluihin Law & More B.V. asiakkailleen.

2.2 Se on jokaisen asianajajan vastuulla Law & More B.V. käsittelemään kaikki valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

3 artikla Tavoitteet

Tämän valitusmenettelyn tavoitteena on:

  • määritellä menettely, jonka avulla asiakasvalitukset voidaan ratkaista ratkaisukeskeisesti ja kohtuullisen ajan kuluessa;
  • vahvistaa menettely asiakkaan valituksen syyn (syiden) selvittämiseksi;
  • ylläpitää ja parantaa nykyisiä asiakassuhteita käsittelemällä valituksia asianmukaisella tavalla;
  • edistää vastausta kaikkiin valituksiin asiakaslähtöisesti;
  • parantaa palvelujen laatua ratkaisemalla ja analysoimalla valituksia.

4 artikla Tiedot palvelujen aloittamisen yhteydessä

4.1 Tämä valitusmenettely on julkaistu. Asiakkaalle on ilmoitettava asiakkaan kanssa tehtävässä kirjeessä, että valitusmenettely on käytössä ja että tätä menettelyä sovelletaan tarjottuihin palveluihin.

4.2 Toiminnan vakioehdot (Ehdot), joita sovelletaan mihin tahansa asiakassuhteeseen (myös asiakkaan kanssa käydyn työhön liittyvän kirjeen perusteella), on yksilöitävä riippumaton osapuoli tai elin, jolle / joille valitus, jota ei ole ratkaistu tämän valitusmenettelyn mukaisesti, voidaan toimittaa saadakseen sitova päätös.

4.3 Tämän valitusmenettelyn 1 artiklassa tarkoitetut valitukset, joita ei ole ratkaistu sen jälkeen, kun ne on käsitelty tämän valitusmenettelyn mukaisesti, voidaan jättää riitakomitean asianajajayhdistykseen (Geschillencommissie Advocatuur).

5 artikla Sisäinen valitusmenettely

5.1 Jos asiakas kääntyy toimistoon valituksen antamiensa ohjeiden suhteen Law & More B.V.., valitus on toimitettava valitusvaltuutetulle.

5.2 Valitusvirkailija ilmoittaa valituksen tekemiselle henkilölle, jota vastaan ​​on tehty valitus, ja antaa kantelijalle ja henkilölle, jota vastaan ​​valitus on tehty, mahdollisuuden selittää valitus.

5.3 Henkilön, jota vastaan ​​valitus on tehty, on yritettävä ratkaista asia yhdessä asiaankuuluvan asiakkaan kanssa riippumatta siitä, joutuuko hän valitusvirkailijan toimiin.

5.4 Valitusvaltuutetun on ratkaistava valitus neljän viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta tai ilmoitettava kantelijalle perusteluineen tämän ehdon mahdollisista poikkeamista ja ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa kantelusta on annettava lausunto.

5.5 Valitusasiamiehen on ilmoitettava kantelijalle ja valituksen tehneelle henkilölle kirjallisesti lausunnosta kantelun asiasisällöstä riippumatta siitä, onko siihen annettu suosituksia.

5.6 Jos valitus on käsitelty tyydyttävällä tavalla, kantelija, valitusasiamies ja henkilö, jota vastaan ​​valitus on tehty, allekirjoittavat lausunnon kantelun aiheellisuudesta.

6 artikla Luottamuksellisuus ja maksuton valitusten käsittely

6.1 Valituksen tekijän ja sen henkilön, jota vastaan ​​valitus on tehty, on noudatettava luottamuksellisuutta valituksen käsittelyssä.

6.2 Kantelija ei ole velkaa korvausta valituksen käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

7 artikla Vastuut

7.1 Valitusasiamies on vastuussa valituksen oikea-aikaisesta käsittelystä.

7.2 Henkilön, jota vastaan ​​valitus on tehty, on ilmoitettava valituksen hoitajalle kaikista yhteydenotoista kantelijaan ja mahdollisista toteuttamiskelpoisista ratkaisuista.

7.3 Valituksen tekijän on tiedotettava valituksen tekijälle valituksen käsittelystä.

7.4 Valituksen tekevän virkamiehen on varmistettava, että kantelua koskeva asiakirja pidetään.

8 artikla Valituksen rekisteröinti

8.1 Valitusvaltuutetun on rekisteröitävä valitus yksilöimällä valituksen aihe.

8.2 Valitus voidaan jakaa erillisiin aiheisiin.

8.3 Valituksen tekevä virkamies raportoi määräajoin valitusten käsittelystä ja antaa suosituksia uusien valitusten estämiseksi ja menettelyjen parantamiseksi.

8.4 Raporteista ja suosituksista on keskusteltava ja toimitettava päätöksentekoon vähintään kerran vuodessa.

Haluatko tietää mitä Law & More voi palvella sinua asianajotoimistona Eindhoven ja Amsterdam?
Ota sitten yhteyttä puhelimitse +31 40 369 06 80 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen:
Herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More - [sähköposti suojattu]
Herra. Maxim Hodak, asianajaja & muuta - [sähköposti suojattu]

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.