Tutkimusmenettely yritystoimikunnassa

Tutkimusmenettely yritystoimikunnassa

Jos yrityksessäsi on syntynyt riitoja, joita ei voida ratkaista sisäisesti, yritysneuvostossa käytävä menettely voi olla sopiva tapa ratkaista ne. Tällaista menettelyä kutsutaan kyselymenettelyksi. Tässä menettelyssä yritystoimikuntaa pyydetään tutkimaan oikeushenkilön politiikkaa ja toimintatapoja. Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti kyselymenettelyä ja mitä voit odottaa siitä.

Hyväksyttävyys kyselymenettelyssä

Kaikki eivät voi lähettää kyselypyyntöä. Hakijan edun on oltava riittävä perustelemaan pääsy tutkintamenettelyyn ja siten yrityskammion väliintulo. Siksi ne, joilla on lupa tehdä niin asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti, luetellaan laissa tyhjentävästi:

 • NV: n osakkeenomistajat ja todistusten haltijat. ja BV Laissa erotetaan NV ja BV, joiden pääoma on enintään 22.5 miljoonaa euroa. Edellisessä tapauksessa osakkeenomistajilla ja todistusten haltijoilla on 10% liikkeeseen lasketusta pääomasta. NV: n ja BV: n, jolla on suurempi liikkeeseen laskettu pääoma, kynnysarvo on 1% liikkeeseen lasketusta pääomasta, tai jos osakkeet ja osakkeiden talletustodistukset otetaan säännellyille markkinoille, vähimmäishinta on 20 miljoonaa euroa. Alempi kynnys voidaan asettaa myös yhtiöjärjestyksessä.
 • - laillinen taho - itse hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston tai edunvalvoja oikeushenkilön konkurssi.
 • Yhdistyksen, osuuskunnan tai keskinäisen seuran jäsenet jos he edustavat vähintään 10 prosenttia yhtiökokouksen jäsenistä tai äänioikeutetuista. Tämä koskee enintään 300 henkilöä.
 • Työntekijöiden yhdistykset, jos yhdistyksen jäsenet työskentelevät yrityksessä ja yhdistyksellä on ollut täysi oikeuskelpoisuus vähintään kahden vuoden ajan.
 • Muut sopimus- tai lakisääteiset valtuudet. Esimerkiksi yritysneuvosto.

On tärkeää, että tutkimuksen aloittamiseen oikeutettu henkilö on ensin esittänyt hallituksen ja hallintoneuvoston tiedoksi vastustuksensa yrityksen toimintatavasta ja asioiden kulusta. Jos tätä ei ole tehty, yritysosasto ei ota huomioon kyselyä. Yrityksessä mukana olevilla on ensin oltava mahdollisuus vastata väitteisiin ennen menettelyn aloittamista.

Menettely: kaksi vaihetta

Menettely alkaa vetoomuksen esittämisestä ja mahdollisuudesta osallistua yhtiössä mukana oleville osapuolille (esim. Osakkeenomistajat ja hallitus) vastata siihen. Yritysjaosto hyväksyy vetoomuksen, jos lakisääteiset vaatimukset on täytetty ja näyttää siltä, ​​että '' on perusteltua syytä epäillä oikeaa käytäntöä ''. Tämän jälkeen kyselymenettelyn kaksi vaihetta alkavat. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yrityksen sisäistä politiikkaa ja tapahtumien kulkua. Tämän tutkimuksen suorittaa yksi tai useampi yritysosaston nimeämä henkilö. Yhtiön, sen hallituksen jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten ja (entisten) työntekijöiden on tehtävä yhteistyötä ja annettava pääsy koko hallintoon. Tutkimuksen kustannukset vastaa periaatteessa yritys (tai hakija, jos yritys ei pysty vastaamaan niistä). Tutkimuksen tuloksesta riippuen nämä kustannukset voidaan periä hakijalta tai hallintoneuvostolta. Tutkimusraportin perusteella yritysosasto voi toisessa vaiheessa todeta hallinnollisen epäkohdan. Tällöin yritysosasto voi toteuttaa useita kauaskantoisia toimenpiteitä.

(Väliaikaiset) säännökset

Yritysjaosto voi menettelyn aikana ja (jo ennen kuin menettelyn ensimmäinen tutkintavaihe on alkanut) kuulusteltavan henkilön pyynnöstä antaa väliaikaisia ​​säännöksiä. Yritysjaostolla on tältä osin paljon vapautta, kunhan säännös on oikeutettu oikeushenkilön tilanteen tai tutkimuksen edun vuoksi. Jos hallinnollista epäkohtaa on todettu, myös yritystoimikunta voi toteuttaa lopullisia toimenpiteitä. Ne on säädetty lailla, ja ne rajoittuvat:

 • toimitusjohtajien, valvojien, yhtiökokouksen tai muun oikeushenkilön muun elimen päätöksen keskeyttäminen tai kumoaminen;
 • yhden tai useamman toimitus- tai valvontajohtajan keskeyttäminen tai erottaminen;
 • yhden tai useamman toimitusjohtajan tai valvojien väliaikainen nimittäminen;
 • tilapäinen poikkeaminen yhtiöjärjestyksen määräyksistä yrityskamarin ilmoittamana;
 • osakkeiden väliaikainen siirto hallinnon kautta;
 • oikeushenkilön purkaminen.

Korjaustoimenpiteitä

Yrityskamarin päätöksestä voidaan tehdä vain kassaatiovalitus. Toimivalta on niillä, jotka ovat esiintyneet yritysryhmässä menettelyssä, ja myös oikeushenkilöllä, jos sitä ei ole ilmestynyt. Kasaation määräaika on kolme kuukautta. Kasaatiolla ei ole lykkäävää vaikutusta. Tämän seurauksena yritysosaston määräys on voimassa, kunnes korkein oikeus tekee päinvastaisen päätöksen. Tämä voi tarkoittaa, että korkeimman oikeuden päätös voi olla liian myöhäistä, koska yritysosasto on jo antanut määräyksiä. Kasaatio voi kuitenkin olla hyödyllistä johtokunnan jäsenten ja hallintoneuvoston jäsenten vastuun yhteydessä yritysdivisioonan hyväksymän epäkohdan yhteydessä.

Käsitteletkö yrityksessä riitoja ja ajatteletko kyselymenettelyn aloittamista? Law & More tiimillä on paljon tietoa yhtiöoikeudesta. Yhdessä kanssasi voimme arvioida tilanteen ja mahdollisuudet. Tämän analyysin perusteella voimme neuvoa sinua seuraavissa vaiheissa. Annamme mielellämme myös neuvoja ja apua kaikissa menettelyissä (yritysosastolla).

Law & More