Otsikkokuvan säilyttäminen

Nimikkeen säilyttäminen

Omistusoikeus on siviililain mukaan kattavin oikeus ihmisellä hyvään. Ensinnäkin se tarkoittaa, että muiden on kunnioitettava kyseisen henkilön omistusta. Tämän oikeuden seurauksena omistajan on määritettävä, mitä hänen tuotteilleen tapahtuu. Esimerkiksi omistaja voi päättää siirtää tavaransa omistuksen toiselle henkilölle ostosopimuksella. Voimassa olevan siirron saamiseksi on kuitenkin täytettävä joukko laillisia ehtoja. Edellytys, joka lopulta siirtää tavaran omistusoikeuden, on kyseisen tavaran luovutus esimerkiksi luovuttamalla se kirjaimellisesti ostajalle, eikä kauppahinnan maksaminen, kuten yleensä ajatellaan. Toisin sanoen ostajasta tulee tavaran omistaja sen toimitushetkellä.

Otsikkokuvan säilyttäminen

Omistuksen säilyttämisestä ei sovittu

Erityisesti edellä on kyse, jos et ole sopinut ostajan kanssa omistusoikeuden säilyttämisestä. Toimituksen lisäksi on tosin sovittu kauppahinnasta ja määräajasta, jonka kuluessa ostajan on maksettava se. Toisin kuin toimitus, ostohinta (maksu) ei kuitenkaan ole lakisääteinen vaatimus omistuksen siirtämiselle. Siksi on mahdollista, että ostaja tulee aluksi tavaroiden omistajaksi maksamatta siitä (koko summa). Eikö ostaja maksa sen jälkeen? Silloin et voi yksinkertaisesti vaatia esimerkiksi tavaroitasi. Loppujen lopuksi maksamaton ostaja voi yksinkertaisesti vedota hankittuun omistusoikeuteen kyseiseen tavaraan, ja sinun odotetaan kunnioittavan hänen omistusoikeuttaan kyseisessä tuotteessa tällä kertaa. Toisin sanoen, siinä tapauksessa olet ilman tavaraa tai maksua ja siten tyhjät kädet. Sama pätee, jos ostaja aikoo maksaa, mutta ennen todellisen maksun suorittamista on konkurssi. Tämä on epämiellyttävä tilanne, joka voidaan muuten välttää.

Omistuksen säilyttäminen varotoimenpiteenä

Loppujen lopuksi ennaltaehkäisy on parempi kuin parannuskeino. Siksi on viisasta käyttää käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tavaran omistaja voi sopia ostajan kanssa siitä, että omistusoikeus siirtyy ostajalle vain, jos ostaja täyttää tietyt ehdot. Tällainen ehto voi esimerkiksi liittyä myös kauppahinnan maksamiseen, ja sitä kutsutaan myös omistusoikeuden säilyttämiseksi. Omistusoikeuden säilyttämistä säännellään Alankomaiden siviililain 3:92 §: ssä, ja sopimuksesta se johtaa siihen, että myyjä pysyy tavaroiden laillisena omistajana, kunnes ostaja on maksanut tavaroista sovitun hinnan kokonaisuudessaan. Omistuksen säilyttäminen toimii sitten varotoimenpiteenä: eikö ostaja maksa? Vai joutuuko ostaja konkurssiin ennen kuin maksaa myyjälle? Siinä tapauksessa myyjällä on oikeus vaatia tavaransa ostajalta määrätyn omistusoikeuden säilymisen seurauksena. Jos ostaja ei tee yhteistyötä tavaroiden toimittamisessa, myyjä voi ryhtyä takavarikointiin ja toteuttamiseen laillisin keinoin. Koska myyjä on aina ollut omistaja, hänen tavaransa ei kuulu ostajan konkurssipesään, ja sitä voidaan vaatia kyseiseltä kiinteistöltä. Täyttääkö ostaja maksuehdon? Sitten (vain) tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Esimerkki omistusoikeuden säilyttämisestä: osamaksukauppa

Yksi yleisimmistä liiketoimista, joissa osapuolet käyttävät omistusoikeuden säilyttämistä, on osamaksukauppa tai esimerkiksi auton osamaksulla ostaminen, jota säännellään 7A: 1576 BW §: ssä. Osamaksulla ostaminen ja myyminen tapahtuu siten erissä, jolloin osapuolet sopivat, että myydyn tavaran omistus ei vain siirry toimituksella vaan vain täyttämällä ehto, jonka mukaan ostaja on maksanut ostosopimuksen perusteella. Tähän eivät kuulu kaikki kiinteään omaisuuteen ja eniten rekisteröityyn omaisuuteen liittyvät liiketoimet. Lain mukaan nämä liiketoimet eivät kuulu osamaksukauppaan. Loppujen lopuksi osamaksujärjestelmällä pyritään pakollisilla säännöksillä suojaamaan esimerkiksi auton ostajaa ostamasta liian kevyesti ostajaostoa sekä myyjää ostajan liian yksipuoliselta vahvalta asemalta .

Omistuksen säilyttämisen tehokkuus

Omistuksen säilyttämisen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se kirjataan kirjallisesti. Tämä voidaan tehdä itse ostosopimuksessa tai täysin erillisessä sopimuksessa. Omistuksen säilyttämisestä säädetään kuitenkin yleensä yleisissä ehdoissa. Siinä tapauksessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että yleisiä ehtoja koskevat lakisääteiset vaatimukset on täytettävä. Lisätietoja yleisistä ehdoista ja sovellettavista lakivaatimuksista löytyy jostakin aiemmista blogeistamme: Yleiset ehdot: mitä sinun on tiedettävä niistä.

Tehokkuuden kannalta on myös tärkeää, että myös sisällytettävä omistusoikeus on pätevä. Tätä varten seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

  • tapauksen on oltava määritettävissä tai tunnistettavissa (kuvattu)
  • tapausta ei ehkä ole sisällytetty uuteen tapaukseen
  • tapausta ei ehkä ole muutettu uudeksi tapaukseksi

Lisäksi on tärkeää olla muotoilematta omistusoikeuden säilyttämistä koskevia säännöksiä liian suppeasti. Mitä kapeampi omistusoikeuden säilyttäminen muotoillaan, sitä enemmän riskejä jätetään avoimiksi. Jos myyjälle toimitetaan useita tavaroita, on viisasta esimerkiksi järjestää myyjä pysymään kaikkien toimitettujen tuotteiden omistajana, kunnes koko kauppahinta on maksettu, vaikka osa näistä tavaroista olisi jo maksettu. ostaja. Sama koskee ostajan tavaroita, joissa myyjän toimittamat tavarat ovat tai ainakin niitä käsitellään. Tässä tapauksessa tätä kutsutaan myös laajennetuksi omistusoikeuden säilyttämiseksi.

Ostajan vieraantuminen edellyttää omistusoikeuden säilyttämistä tärkeänä huomionkohtana

Koska ostaja ei ole vielä omistaja sovitun omistusoikeuden säilyttämisen vuoksi, hän ei periaatteessa myöskään pysty tekemään toista laillista omistajaa. Itse asiassa ostaja voi tietysti tehdä tämän myymällä tavarat kolmansille osapuolille, mikä tapahtuu myös säännöllisesti. Ottaen huomioon sisäiset suhteet myyjään, ostajalle voidaan kuitenkin antaa lupa siirtää tavarat. Molemmissa tapauksissa omistaja ei voi vaatia tavaroitaan kolmannelta osapuolelta. Loppujen lopuksi myyjä on määrittänyt omistusoikeuden säilymisen ostajalle. Lisäksi kolmas osapuoli voi ostajan tällaisia ​​vaatimuksia vastaan ​​suojautuessaan vedota siviililain 3:86 artiklaan tai toisin sanoen hyvässä uskossa. Se olisi erilainen vain, jos tämä kolmas osapuoli tiesi omistusoikeuden säilymisen ostajan ja myyjän välillä tai tietäisi, että alalla on tapana toimittaa toimitetut tavarat omistusoikeuden alaisena ja että ostaja oli taloudellisesti sairas.

Omistusoikeuden säilyttäminen on oikeudellisesti hyödyllinen mutta vaikea rakenne. Siksi on viisasta kuulla asiantuntijajuristia ennen omistusoikeuden säilyttämistä. Oletko tekemisissä omistusoikeuden säilyttämisen kanssa vai tarvitsetko apua sen laatimisessa? Ota sitten yhteyttä Law & More. at Law & More ymmärrämme, että tällaisen omistusoikeuden säilyttämisen puuttumisella tai sen virheellisellä tallentamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Lakimiehemme ovat sopimusoikeuden asiantuntijoita ja auttavat mielellään henkilökohtaisessa lähestymistavassa.

Law & More